24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen för svensk läkemedelsindustri. Det var några av frågorna som var i fokus på Sveriges Farmaceuters fullmäktige som avslutades på lördagen den 24 november.

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, ett ökande antal medlemmar inom landstingen, samt utvecklingen för svensk läkemedelsindustri. Allt detta var i fokus på Sveriges Farmaceuters fullmäktige.

– Det är hedrande att få förtroendet att leda förbundet under sådana omvälvande tider som vi har just nu, säger förbundets nyvalde ordförande Ulf Janzon.

Ulf Janzon, är apotekare och har tidigare bland annat jobbat på apoteket Lejonet i Åmål, sjukhusapoteket i Varberg, Nordiska läkemedelsnämnden, samt läkemedelsföretagen Pharmacia, Paranova och MSD. Dessutom var han sekreterare i Läkemedelsförsörjningsutredningen som leddes av Margit Gennser. Han är också sedan flera år aktiv inom den internationella farmaceutfederationen (FIP).

Ulf Janzon är inte ensam om att vara nyvald. Av styrelsens sammanlagt tolv poster besätts sex stycken med nyinvalda.

På fullmäktige fastställdes ett strategiskt program som ska vägleda arbetet med villkor och professionsfrågor, samt förbundets interna utveckling. Förbundet beslutade även att hålla ett extra-fullmäktige under 2019 där stadgeförändringar ska lyftas, samt där även delar av det strategiska programmet ska utvecklas vidare.

Fullmäktige behandlade därutöver 22 motioner från medlemmar som berörde bland annat behovet av kompetensutveckling genom hela karriären, förbundets ekonomi och de tuffa villkoren på apoteken.

– Det är motionsrekord jämfört med de senaste årens fullmäktigen. Jag tolkar det som att medlemmarna just nu ser stora behov av facklig och professionsmässig närvaro i sin vardag för att både apotekare och receptarier ska kunna göra största möjliga nytta. Jag kommer så klart att göra mitt bästa för att tillsammans med övriga förtroendevalda leva upp till medlemmarnas förväntningar, säger Ulf Janzon.

Nyheter

18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst...

24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...