2017-05-18

Sveriges Farmaceuter lanserar pris för Årets arbetsmiljöhjälte

Bra arbetsmiljö skapar bra arbetsplatser, där personalen gör ett bra jobb och där det är stimulerande att arbeta. Bra arbetsmiljö är helt enkelt – bra. Både för företag och för medarbetare.

Den som gör något extra för att skapa en bra arbetsmiljö bör självklart premieras!

Därför utlyser Sveriges Farmaceuter ett pris som delas ut i samband med Skyddsombudens dag den 25 oktober.

Vid frågor, kontakta förbundsdirektör Jenny Harlin, jenny.harlin@sverigesfarmaceuter.se

 

Nyheter

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

2019-05-17 09:55

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

2018-09-25 00:00

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...

Sveriges Farmaceuter välkomnar förändringar på apoteksmarknaden

2018-08-23 00:00

Sveriges Farmaceuter välkomnar den katalog av myndighetsuppdrag på apoteksområdet som regeringen...