10 maj 2017, 13:41

Sveriges Farmaceuter får 700 000 från Arbetsförmedlingen

-ska lotsa in nyanlända apotekare på arbetsmarknaden

I Sverige råder brist på apotekare. Samtidigt kommer många nyanlända till vårt land med en apotekarutbildning i bagaget. Cirka 86 procent av andelen arbetslösa apotekare i Sverige under 2016 kommer från utomeuropeiska länder. Det finns behov av att föra dessa närmare arbetsmarknaden. Därför har Sveriges Farmaceuter sökt – och fått – pengar från Arbetsförmedlingen.

– Det är väldigt glädjande. Vi ser att det finns många nyanlända som behöver stöd på olika sätt, säger förbundets professionsutvecklare Clary Holtendal.

Hon berättar att förbundet gjort en enkät till nyanlända farmaceuter, med hjälp av Farmaceuter utan gränser. I enkätsvaren efterfrågades nätverk, studiebesök och hjälp till kontakt med arbetslivet.

Förbundet ska så snart som möjligt anställa en koordinator som ska ordna aktiviteter som på olika sätt hjälper till med integrationen och förbättrar chanserna till anställning på apotek, inom läkemedelsindustrin, offentlig sektor eller andra arbetsplatser som efterfrågar apotekare och receptarier.  Poängen med vår koordinator är att hen är specialiserad på just apotekare och receptariers arbetsmarknad. Förbundet kommer också att anlita en extern konsult som håller i studiecirklar för nyanlända.

Ansökan till Arbetsförmedlingen har Sveriges Farmaceuter gjort tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel.

För frågor, kontakta förbundets professionsutvecklare Clary Holtendal, 070-939 99 06, clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se eller förbundets andre vice ordförande, Claes Jagensjö, 076-146 49 11.

Nyheter

18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst...

24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...