18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst under april 2020, fram till dess fortsätter Martina Perzanowska som tillförordnad förbundsdirektör.

– Jag ser fram emot uppdraget att leda och ge bra förutsättningar för både fackliga och professionella frågor nu och i framtiden. Jag är övertygad om att farmaceuters kunskaper och kompetenser kan användas ännu bättre än idag, och det vill jag arbeta för, säger Eva Arlander.

Eva Arlander är apotekare och doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Eva har bred erfarenhet från både stora och mindre företag inom läkemedels­industrin och från Läkemedelsverket, och har arbetat som ledare under många år, både för organisationer och projekt. 

Under tiden som enhetschef på Läkemedelsverket hade Eva många kontakter med andra myndigheter och regeringskansliet, och ansvarade för flera regeringsuppdrag som handlade om olika perspektiv av läkemedelsanvändning. Eva har också engagerat sig i e-hälsofrågor och var under en period Läkemedelsverkets representant i Läkemedels- och apoteksutredningen. Eva har tidigare varit engagerad i fackliga frågor, både på lokal och central nivå.

Sveriges Farmaceuters styrelse ser med stor tillförsikt fram emot att Eva tar över ledarskapet på förbundets kansli. Styrelsen anser att hon har osedvanligt goda förutsättningar att leda förbundet.

För intervjuer eller frågor kontakta nedanstående:
Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter                        0709–39 99 01

Nyheter

18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst...

24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...