25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti och minut. Idag, den 25 september, är det nämligen den internationella farmaceutdagen. Fast snälla, hejda dig lite och tänk en gång till, just denna gång.

Har du tänkt på den farmaceutiska vetenskapen den senaste tiden bland annat kunnat bidra med att:

  • Malariavaccin kan ges i ett pilotprojekt kan i Ghana, Kenya och Malawi. Med start nästa år räknar FN:s världshälsoorganisation WHO med att 360 000 barn kunna bli vaccinerade per år i ett treårigt försöksprojekt. Läs mer här.
  • 5000 Hepatit-C patienter i Sverige i år kan behandlas med nya hepatit-läkemedel vilka ger patienterna över en 90 procentig chans att bli friska. (Siffran är en prognos från Socialstyrelsen.) De nya medicinerna kommer på sikt att minska behovet av levertransplantationer. Även kostnaderna för följdsjukdomar av Hepatit-C lär sannolikt minska som en följd.

De professioner som står i centrum för tillverkning och distribution av de läkemedel som har gett ovanstående resultat är apotekare och receptarier – med ett gemensamt namn kallas de farmaceuter. Farmaceuter är specialiserade på läkemedlens verkan, ofta ned på cell- och molekylnivå.

Vi lever allt längre, tack vare god vård, men centralt är också alla de nya läkemedel som ger fler äldre bättre levnadskvalité, än de hade haft utan. Ibland är det medicinerna som direkt möjliggör att fler av oss kan bli äldre.

Årets Farmaceut och Årets Farmacistudent

För att uppmärksamma denna dag utnämner Sveriges Farmaceuter årligen Årets Farmaceut, samt Årets Farmacistudent.

Årets Farmaceut är den disputerade apotekaren Anna Montgomery. Idag verksam på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och som tidigare bland annat varit sekreterare i den statliga nya Apoteksutredningen. Läs nomineringen här.

Årets Farmacistudent är den engagerade Uppsala- och apotekarstudenten Elin Svedin. Läs nomineringen här.

Priserna kommer att delas ut i en ceremoni den 11 oktober. Läs mer här.

Har du frågor kring farmaceuter och deras arbetsvillkor, kontakta gärna Sveriges Farmaceuter.

Nyheter

18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst...

24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...