01 februari 2018, 13:36

Bra lagförslag om apotek

Sveriges Farmaceuter välkomnar dagens lagförslag om apotekens uppgift. Det är bra både att apotekens grunduppdrag förtydligas och att apotekare och receptariers kompetens ges en tydligare roll.

– Vi har fått gehör för våra krav på ökad farmaceutiskt kompetens när apoteken lämnar ut receptbelagda mediciner, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Farmaceutisk rådgivning i samband med utlämning av medicin kan höja effektiviteten av medicineringen och förhindra felmedicinering.

I propositionen förtydligas också apotekens grunduppdrag. Läkemedel och läkemedelsförsäljning ska vara i fokus för verksamheten, inte försäljning av andra produkter. Även krav vid farmaceutisk kompetensutveckling ska förtydligas, vilket är bra då genomförande av relevant kompetensutveckling idag är alldeles för ojämn

– Rätt implementerat kan detta lagförslag stärka apotekens roll som en del i en mer effektiv vårdkedja som ger ökad patientsäkerhet, säger Kristina Billberg.

Förbundet har belyst arbetsmiljöproblematiken på apotek. På flera apotek jobbar apotekare och receptarier långa pass utan möjlighet till vila, lunch eller möjlighet att ens få gå på toaletten. Vid implementeringen är det viktigt att även fokusera på arbetsmiljö och villkor.

– Ambitionen är god men flera formuleringar är luddiga. Det är viktigt att man lyssnar på oss farmaceuter när detta ska omsättas i verklighet, säger Kristina Billberg.

Läs uppföljande pressrelease från Socialdepartementet, 2017-03-14 

Presskontakter

Daniel Skoglund, pressansvarig Sveriges Farmaceuter 0709-399912

Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter.
Kristina lämnar gärna kommentarer, men är idag schemalagd för arbete på apotek och har därför inte möjlighet att tala i telefon eller kolla mejl. Fokus ligger på att ta hand om patienter och kunder. Kontakta Daniel.

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare och receptarier. De förra har fem års naturvetenskaplig medicinsk utbildning, de senare tre. Samlingsbeteckningen för de två grupperna är farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter är ett Saco-förbund med drygt 6 700 medlemmar, både yrkesverksamma och studerande. Förbundet organiserar yrkesverksamma farmaceuter inom industrin, stat, landsting, samt på apotek.

Nyheter

18 december 2019, 15:22

Eva Arlander blir ny förbundsdirektör för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Eva Arlander som förbundsdirektör. Eva tillträder sin tjänst...

24 november 2018, 09:55

Sveriges Farmaceuter valde väg inför framtiden

Villkoren för medlemmarna på apoteksmarknaden, förbundets medlemsutveckling, samt utvecklingen fö...

25 september 2018, 00:00

Åhh nej, inte ännu ett särintresse med en egen dag!!!

Det är ju en fullständigt normal reaktion över alla dessa bemärkelsedagar som rullar in i parti o...