29 januari 2016, 10:14

Sveriges Farmaceuter i referensgrupp till nya apoteksmarknadsutredningen

Sveriges Farmaceuter är inbjudna av regeringen att ingå i en referensgrupp med representanter från branschen till den Nya apoteksutredningen som regeringen tillsatte i slutet av 2015. Förbundsstyrelsen har beslutat att utse Kristina Fritjofsson att ingå i referensgruppen.

– Det känns oerhört spännande! Jag hoppas att utredningen leder fram till svar om hur apoteken får en tydligare roll i hälso- och sjukvården. I det arbetet kan Sveriges Farmaceuter verkligen bidra, säger Kristina Fritjofsson.

Utredningen ska enligt direktiven fokusera på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Regeringen pekar ut att inriktningen bör vara ”att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.”

Frågor som regeringen särskilt pekar ut är bland annat tillgänglighet till läkemedel på apotek, tillstånd till att bedriva öppenvårdsapotek, tillsyn av apoteken, apotekens roll i vårdkedjan och personalens kompetensutveckling.

Farmaceutisk kompetensutveckling är en av förbundets hjärtefrågor.

– Våra apoteksanställda medlemmar vittnar om en försämrad arbetsmiljö och en allt mer slimmad organisation. Deras kompetensutveckling måste säkerställas. Den farmaceutiska kompetensutvecklingen har tyvärr fått stå tillbaka för annan intern utbildning, säger Kristina Fritjofsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Referensgruppens första möte äger rum den 24 februari.

Kontakt

Kristina Fritjofsson, förbundsordförande 0709-39 99 01
Mia Lindström, presskontakt 0709-39 99 12

Pressmeddelande Sveriges Farmaceuter ingår i referensgrupp till apoteksmarknadsutredningen 20160129

Nyheter

26 september 2016, 13:43

Dan Larhammar utsedd till Årets Farmaceut

Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet får...

19 september 2016, 11:27

Patientsäkerheten i fara på svenska apotek

Nästan 30 procent av alla akuta sjukhusinläggningar på medicinkliniker[1] och hundratals...

16 augusti 2016, 12:15

Använd farmaceuten i kampen mot antibiotikaresistens!

Idag undertecknade samtliga ordföranden inom den nordiska farmaceutunionen, NFU, en gemensam...