31 maj 2016, 16:37

Avsätt medel till inhalationsvägledning på apotek

Apoteksutredningen bör ta chansen att bana väg för ett införande av en branschövergripande farmaceutisk tjänst på apotek – inhalationsvägledning. Detta enligt modell från Norge och Danmark.

Den 31 maj träffas apoteksutredningens referensgrupp för sista gången före sommaren. I den sitter Sveriges Farmaceuter med.

Många astma- och kolpatienter använder sina inhalationsläkemedel felaktigt. Sveriges Farmaceuter tror att en kunnig apotekare eller receptarie kan bidra till stora hälsovinster och ökat välmående hos många patienter genom att på ett strukturerat sätt med patienten gå igenom hur läkemedlen ska användas.

I Norge och Danmark har man identifierat användningen av inhalationsläkemedel mot astma/kol som ett särskilt problemområde, och beslutat att ge apoteken särskild ersättning för denna typ av genomgångar. Det hälsoekonomiska utfallet av interventionerna utvärderas löpande.

Sveriges Farmaceuter tycker att Åsa Kullgren och apoteksutredningen ska ta chansen att bereda marken för ett införande av inhalationsvägledning enligt dansk/norsk modell. Vi uppmanar därför utredningen att föreslå regeringen att avsätta ca 10 miljoner kronor för en pilotstudie av farmaceutledd inhalationsvägledning på apotek.

Via apoteksutredningen har regeringen nu ett gyllene tillfälle att, till en låg kostnad, sparka igång en utveckling av apotekssektorn i riktning mot större patientnytta.

Initiativet skulle ingjuta energi i en bransch vars nyvunna inriktning mot annat än läkemedel är något som Sveriges Farmaceuter är mycket bekymrade över.

Kristina Fritjofsson, förbundsordförande 0709-39 99 01

Lena Calderon, presskontakt 0709, 39 99 12

Läs mer på Svensk Farmaci

Pressmeddelande Avsätt medel till inhalationsvägledning på apotek 20160530

Nyheter

26 september 2016, 13:43

Dan Larhammar utsedd till Årets Farmaceut

Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet får...

19 september 2016, 11:27

Patientsäkerheten i fara på svenska apotek

Nästan 30 procent av alla akuta sjukhusinläggningar på medicinkliniker[1] och hundratals...

16 augusti 2016, 12:15

Använd farmaceuten i kampen mot antibiotikaresistens!

Idag undertecknade samtliga ordföranden inom den nordiska farmaceutunionen, NFU, en gemensam...