16 augusti 2016, 12:15

Använd farmaceuten i kampen mot antibiotikaresistens!

Idag undertecknade samtliga ordföranden inom den nordiska farmaceutunionen, NFU, en gemensam deklaration om arbetet mot antibiotikaresistens.

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, möttes den 14-16 augusti i Oslo.

Föreningen beslöt att anta en gemensam nordisk deklaration om farmaceuters arbete mot antibiotikaresistens. Bakgrunden är den internationella farmacifederationen FIP:s liknande deklaration och FIP:s aktuella rapport "Fighting antimicrobial resistance - contribution of pharmacists".

– Farmaceuter är samhällets läkemedelsexperter. Kärnan i NFU:s deklaration är att farmaceuters kompetens bör kunna användas ytterligare i arbetet mot antibiotikaresistens i hela läkemedelskedjan, säger Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter och en av undertecknarna.

Det handlar bland annat om att överföra kunskap om antibiotika och antibiotikaresistens till allmänheten, patienter, förskrivare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs NFU:s deklaration i sin helhet (norska).

Pressmeddelande Nordisk deklaration om farmaceuternas kamp mot antibiotikaresistens 20160816

Kontakt

Kristina Fritjofsson, förbundsordförande 0709-39 99 01
Mia Lindström, presskontakt 0709-39 99 12

Nyheter

26 september 2016, 13:43

Dan Larhammar utsedd till Årets Farmaceut

Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet får...

19 september 2016, 11:27

Patientsäkerheten i fara på svenska apotek

Nästan 30 procent av alla akuta sjukhusinläggningar på medicinkliniker[1] och hundratals...

16 augusti 2016, 12:15

Använd farmaceuten i kampen mot antibiotikaresistens!

Idag undertecknade samtliga ordföranden inom den nordiska farmaceutunionen, NFU, en gemensam...