09 april 2015, 10:06

Socialstyrelsen riskerar patientsäkerheten på apotek

Vi ser patientsäkerhetsrisker med att Socialstyrelsen beviljar europeiska apotekstekniker receptarielegitimation. De åläggs i praktiken samma ansvar för en expedition som en legitimerad apotekare eller en legitimerad receptarie.

Apotekstekniker från Tyskland (PTA), Holland och Danmark (farmakonom) har av Socialstyrelsen beviljats receptarielegitimation i Sverige. En tysk apotekstekniker (PTA) fick nyligen avslag på sin ansökan om receptarielegitimation men med öppning för kompensationsåtgärd såsom farmakologiprov eller anpassningsperiod.

I Sverige har vi som enda land i Europa en unik situation där receptarielegitimation och apotekarlegitimation har samma behörighet avseende yrkesverksamhet på apotek. Det innebär att genom att t ex bevilja tyska apotekstekniker (PTA) receptarielegitimation i Sverige ger vi dessa samma behörighet som både svenska apotekare har i Sverige och som tyska apotekare har i Tyskland trots en avsevärd skillnad i utbildningsnivå och kunskapsnivå.

När europeiska apotekstekniker beviljas receptarielegitimation i Sverige ger vi också dessa teoretiskt formell behörighet att, i enlighet med Nordiska samarbetsöverenskommelsen, arbeta som receptarier i Finland och Norge. Den norska myndigheten för utfärdande av legitimationer har emellertid tydligt uttalat att apotekstekniker från nämnda länder inte uppfyller de krav som ställs för att en receptarielegitimation skulle beviljas i Norge.

Genom att bevilja europeiska apotekstekniker receptarielegitimation i Sverige riskerar vi också att kraftigt sänka kompetensen på svenska apotek, då många apotek under vissa öppethållandetimmar bemannas med endast en farmaceut. I det fall denne i grunden är en PTA, finns uppenbara patientsäkerhetsrisker.

Sveriges Farmaceuter bjuder därför in berörda myndigheter och parter samt representanter för den internationella farmacin till ett dialogmöte den 8 maj om den uppkomna situationen.

Kontakt:
Kristina Fritjofsson, ordförande 0709-39 99 01
Kristina Niemi, förbundssekreterare 0709-39 99 05
Mia Lindström, presskontakt 0709-39 99 12

Läs hela inbjudan här.
Pressmeddelande 31 mars Socialstyrelsen riskerar patientsäkerheten på apotek

Nyheter

24 november 2015, 10:30

2,5 miljoner till att översätta kursmaterial till arabiska

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin ska översätta utbildningsmaterial till arabisk...

25 september 2015, 14:22

Hon är Årets farmaceut

Bodil Lidström, farm dr och leg apotekare arbetar på E-hälsomyndigheten. Hon får utmärkelsen Året...

21 september 2015, 12:44

Satsningar inom vården välkomnas

Sveriges Farmaceuter välkomnar resurstillskott till landstingen, snabbare validering av utländska...