20 april 2021, 11:33

Ny förbundsstyrelse vald

Sent igår kväll stod det klart vilka som kommer utgöra Sveriges Farmaceuters nya styrelse fram till hösten 2022. Extra fullmäktige inleddes den 15 april, och ajournerades till gårdagen då mötet kunde avslutas med framgång.

Mötet genomfördes i en positiv anda och det rådde en samsyn kring vikten av att lyssna på varandra inom sektionerna, något som ordförande Sandra Jonsson ser som en bra grogrund framåt.

-          Nu har vi en ny styrelse och vi kommer att jobba på ett sätt som gör att alla känner sig delaktiga. Inom kort kommer vi att ha ett konstituerande möte, och jag ser fram emot att föra Sveriges Farmaceuters arbete framåt med mina nya styrelsekollegor, säger Sandra Jonsson.

Till förste vice ordförande valdes Sofia Kälvemark Sporrong. Sofia arbetar sedan 2020 som professor i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet och har bred erfarenhet av det farmaceutiska området. Hon har dessutom varit ordförande för Juseks sektion för handel- och tjänsteföretag samt medlem i Saco-klubbens styrelse inom Apoteket AB.

-          Jag ser fram emot att komma in i ett nytt sammanhang och lära känna de andra i styrelsen, personalen på kansliet och att jobba både med framåtblick och med sammanhållningen i förbundet. Jag hoppas kunna bidra med det som är mina styrkor, en blick för omvärlden, mitt kunnande om professionen och med analys samt reflektion, säger Sofia Kälvemark Sporrong om att ha blivit vald.

Andre vice ordförande blir Helene Rosvall som nominerats av industrisektionen. Helene är sedan 2017 regulatory project manager på AstraZeneca i Mölndal och har en gedigen erfarenhet inom life science. Hon är fackligt engagerad som ledamot inom akademikerföreningen på AstraZeneca och har tidigare varit facklig representant på Hässle Läkemedel.

-          Det känns fantastiskt, jag ser fram emot att få träffa styrelsen och påbörja vårt arbete för Sveriges Farmaceuter. Samarbete är nyckeln till framgång och jag hoppas kunna bidra till ett gott samarbete inom styrelsen och till ett ökat utbyte mellan våra sektioner. Jag hoppas på ett lösningsorienterat fokus framöver. Farmaceuter är en unik och högkvalificerad yrkesgrupp och det är viktigt att vi lyfter vår kompetens, tar plats i debatten och gör vår röst hörd, säger Helene Rosvall om att ha blivit vald.

De blir Sveriges Farmaceuters styrelse 2021-2022

Presidium:

Ordförande: Sandra Jonsson, Apoteket AB

Förste vice ordförande: Sofia Kälvemark Sporrong, Uppsala universitet

Andre vice ordförande: Helene Rosvall, AstraZeneca
Personlig ersättare till andre vice ordförande: Kristina Maté, Apoteket AB

Ledamöter:

Marianne Andersson, industrisektionen

Karin Gummesson, apotekssektionen

Lena Ring, offentligsektionen

Jennifer Nilsson, studentsektionen

Personliga ersättare:

Kristina Maté, personlig ersättare för andre vice ordförande

Erik Andersson, personlig ersättare, ledamot offentligsektionen

Frida König, personlig ersättare, ledamot apotekssektionen

Anders Vang Jensen, personlig ersättare, ledamot industrisektionen

Haidar Al Abed, personlig ersättare, ledamot studentsektionen

Nyheter

01 oktober 2022, 12:00

Nya möjligheter för anställda att studera

Nu finns nya möjligheter för dig som är anställd och vill kompetensutveckla dig genom studier....

29 september 2022, 09:07

Debatt: "Sverige behöver en forskningsminister"

Vi har över årens lopp sett skillnaden på hur förutsättningarna för vårt arbete har förbättrats n...

27 september 2022, 11:14

Viktigt att rutiner finns på apotek för att hantera hot och våld

Ett antal apotek i Mellansverige rånats de senaste dagarna. I ett systematiskt arbetsmiljöarbete...