Olika delar av pension

Tjänstepension

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund kommit överens om hur mycket som ska betalas in i tjänstepension. Hur mycket man får i tjänstepension beror på vilket avtalsområde man tillhör. En utgångspunkt är att tjänstepensionen tillsammans med den allmänna pensionen uppgår till ca 60 - 65 % av din lön.

Medlemmar i Sveriges Farmaceuter kan tillhöra:

  • ITP-planen - Industrins- och handelns tilläggspension för privatanställda tjänstemän
    På avtalat.se hittar du informationsmaterial
  • Pensionsavtal för arbetstagare hos staten
  • Pensionsavtal för kommun- och regionanställda

För den som saknar kollektivavtal är det viktigt att sluta ett eget avtal om pensioner vid anställning, prata gärna med våra ombudsmän om du är osäker.

Tänk på att de val du gör kan påverka din framtida pension. PTK har skapat en informativ broschyr för att göra dessa val mer överblickbara.

Läs PTKs broschyr "Din tjänstepension"

Du kan också ta hjälp av Avtalats digital rådgivningstjänst. I rådgivningstjänsten besvarar du frågor om din livssituation och ekonomi. Utifrån dina svar utformas råd som är anpassade just för dig. Tjänsten är kostnadsfri att använda, tillgänglig dygnet runt och helt digital. Bakom råden finns inget vinstintresse och Avtalat får ingen provision oavsett vad du väljer. Klicka här för att komma vidare

 

Allmän pension

Alla som arbetar i Sverige tjänar (from en viss gräns) in allmän pension. Den allmänna pensionen är lagstadgad och består av inkomstpension och premiepension som grundar sig på hela livsinkomsten. Det betyder att ju längre du arbetar och ju mer du tjänar (upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år) desto högre pension får du.

Den största delen av den allmänna pensionen är inkomstpension. Inkomstpension betalas av arbetsgivaren genom avgifter och av dig själv genom egenavgifter som dras på lönen tillsammans med skatten.

Premiepension är den andra delen av den allmänna pensionen. den utgör 2,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar och du får själv välja hur den ska förvaltas. Pengarna sparas på ett konto hos pensionsmyndigheten.

Läs mer om allmän pension på Pensionsmyndighetens hemsida

Garantipension

Den som har en låg eller ingen inkomstgrundad allmän pension kan få garantipension. För att få garantipension måste man varit bosatt i Sverige i minst tre år och för full garantipension måste man ha bott här i 40 år.

Läs mer om garantipension på pensionsmyndighetens hemsida

Privat pensionssparande

Ett privat pensionssparande ger dig möjlighet att själv höja din pension och därmed kompensera för den skillnad i inkomst som det innebär att få pension jämfört med lön. Du står själv för inbetalningarna och avgör hur mycket du vill spara och i vilken form.