Olika delar av pension

Tjänstepension

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund kommit överens om hur mycket som ska betalas in i tjänstepension. Hur mycket man får i tjänstepension beror på vilket avtalsområde man tillhör. En utgångspunkt är att tjänstepensionen  tillsammans med den allmänna pensionen uppgår till ca 60-65 %.

Medlemmar i Sveriges Farmaceuter kan tillhöra:

För den som saknar kollektivavtal är det viktigt att sluta ett eget avtal om pensioner vid anställning, prata gärna med våra ombudsmän om du är osäker.

Tänk på att de val du gör kan påverka din framtida pension. PTK har skapat en informativ broschyr för att göra dessa val mer överblickbara.

Här kan du ta del av PTKs broschyr "Din tjänstepension"

Du kan också boka personlig, kostnadsfri rådgivning om din tjänstepension genom Avtalats rådgivningstjänst. Klicka här för att komma vidare

Allmän pension

Alla som arbetar i Sverige tjänar in allmän pension. Den är lagstadgad och består av inkomstpension och premiepension. Den allmänna pensionen grundar sig på hela livsinkomsten. Det betyder att ju längre du arbetar och ju mer du tjänar desto högre pension får du.

Men det finns en övre gräns som innebär att det man tjänar som är över 7,5 inkomstbasbelopp per år inte ger allmän pension. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen och är för år 2015 58 100 kr, dvs i princip är inkomster upp till 435 750 kr/år  pensionsgrundande för allmän pension för år 2015. Dock ska egenavgiften (allmänna pensionsavgift) dras från bruttoinkomsten eftersom den inte är pensionsgrundande.  

Den största delen av den allmänna pensionen är inkomstpension. Den betalas av arbetsgivaren genom avgifter och av dig själv genom egenavgifter som dras på lönen tillsammans med skatten.

Premiepension

Premiepension är den andra delen av den allmänna pensionen (läs i fliken ovan), den utgör 2,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar och du får själv välja hur den ska förvaltas. Pengarna sparas på ett konto hos pensionsmyndigheten.

Den som är född mellan 1938 och 1953 får pension delvis enligt ovanstående system och delvis genom det tidigare ATP-systemet. Hur stor del man får från respektive system beror på när man är född.

Garantipension

Den som har en låg eller ingen inkomstgrundad allmän pension kan få garantipension. För att få garantipension måste man varit bosatt i Sverige i minst tre år och för full garantipension måste man ha bott här i 40 år.

Läs mer om allmän- premie och garantipension på pensionsmyndighetens hemsida

Privat pensionssparande

Ett privat pensionssparande ger dig möjlighet att själv höja din pension och därmed kompensera för den skillnad i inkomst som det innebär att få pension jämfört med lön. Du står själv för inbetalningarna och avgör hur mycket du vill spara och vilken förvaltning du vill ha. Pengarna från din privata pensionsförsäkring kan du börja ta ut vid 55 års ålder.