PENSION

Pensionsåldern i Sverige är 65 år, men du har rätt att börja ta ut pension från 61 år. Du är inte tvungen att sluta din anställning när du fyller 65 år utan du kan fortsätta arbeta även efter den tidpunkten. Dock har man en lagstadgad rätt att vara kvar i anställning längst t o m den månad man fyller 67 år. Därefter kan det vara möjligt att komma överens med arbetsgivaren om tidsbegränsad anställning.

Tidpunkten för när du väljer att gå i pension påverkar hur mycket du får ut i pension.

Pensionen kan bestå av olika delar:

  •  Den allmänna pensionen (inkomstpension och premiepension)
  •  Tjänstepension
  •  Privat sparande

Allmän pension

Alla som arbetar i Sverige tjänar in allmän pension. Den är lagstadgad och består av inkomstpension och premiepension. Den allmänna pensionen grundar sig på hela livsinkomsten. Det betyder att ju längre du arbetar och ju mer du tjänar desto högre pension får du. Men det finns en övre gräns som innebär att det man tjänar som är över 7,5 inkomstbasbelopp per år inte ger allmän pension.  Inkomstbasbeloppet fastställs årligen och är för år 2015 58 100 kr, dvs i princip är inkomster upp till 435 750 kr/år  pensionsgrundande för allmän pension för år 2015. Dock ska egenavgiften (allmänna pensionsavgift) dras från bruttoinkomsten eftersom den inte är pensionsgrundande.   Den största delen av den allmänna pensionen är inkomst-pension. Den betalas av arbetsgivaren genom avgifter och av dig själv genom egenavgifter som dras på lönen tillsammans med skatten.

Premiepension

Premiepension är den andra delen av den allmänna pensionen, den utgör 2,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar och du får själv välja hur den ska förvaltas. Pengarna sparas på ett konto hos pensionsmyndigheten.

Den som är född mellan 1938 och 1953 får pension delvis enligt ovanstående system och delvis genom det tidigare ATP-systemet. Hur stor del man får från respektive system beror på när man är född.

Garantipension

Den som har en låg eller ingen inkomstgrundad allmän pension kan få garantipension. För att få garantipension måste man varit bosatt i Sverige i minst tre år och för full garantipension måste man ha bott här i 40 år.

Läs mer om allmän- premie och garantipension på pensionsmyndighetens hemsida

Tjänstepension

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund kommit överens om hur mycket som ska betalas in i tjänstepension. Hur mycket man får i tjänstepension beror på vilket avtalsområde man tillhör. En utgångspunkt är att tjänstepensionen  tillsammans med den allmänna pensionen uppgår till ca 60-65 %.

För den som saknar kollektivavtal är det viktigt att sluta ett eget avtal om pensioner vid anställning, prata gärna med våra ombudsmän om du är osäker.

Tänk på att de val du gör kan påverka din framtida pension. PTK har skapat en informativ broschyr för att göra dessa val mer överblickbara.

Här kan du ta del av PTKs broschyr "Din tjänstepension"

Privat pensionssparande

Ett privat pensionssparande ger dig möjlighet att själv höja din pension och därmed kompensera för den skillnad i inkomst som det innebär att få pension jämfört med lön. Du står själv för inbetalningarna och avgör hur mycket du vill spara och vilken förvaltning du vill ha. Pengarna från din privata pensionsförsäkring kan du börja ta ut vid 55 års ålder.

Personlig rådgivning för dig med ITP

Att fatta beslut kring pensionen kan kännas svårt och det är lätt att man skjuter det på framtiden. Men att engagera sig i sin tjänstepension redan nu kan göra stor skillnad senare i livet. Och det behöver inte vara så svårt! För att det ska bli enklare för dig att göra rätt val finns PTK Rådgivningstjänst. Där kan du få individuell rådgivning om både placeringar och om de valbara försäkringar som ingår i tjänstepensionen ITP. Rådgivningen kostar ingenting och tar inte ens en timme att göra. Testa redan nu!