Pension

Fortsätta att jobba efter 65?

Jag fyller snart 65 men vill gärna fortsätta jobba tills jag är 67. Kollektivavtalet säger att jag har tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Gäller TGL även efter att jag fyllt 65?

Svar: Ja, är du kvar i arbete och omfattas av kollektivavtal fortsätter TGL att gälla till dess att du fyller 70 år.