Lön och förmåner

Vilken lön ska jag ha?

Svar: Det beror på, en mängd faktorer avgör lönen: dina arbetsuppgifter, din erfarenhet, din kompetens och dina prestationer spelar roll, liksom hur arbetsmarknaden ser ut i din del av landet. Det viktiga är att du förbereder dig med vassa argument för den lön som du själv önskar, oavsett om det är en arbetsintervju inför en ny tjänst som du ska gå på, eller om det är inför det årliga lönesamtalet.

Du får gärna logga in på vår lönestatistik, som är unik för farmaceuter, för att se hur du ligger till i jämförelse med övriga medlemmar utifrån exempelvis examensår: https://www.sverigesfarmaceuter.se/kolla-med-oss/lon/

Är friskvård lagstadgat?

Just nu håller jag på att förhandla med min nya arbetsgivare om mina anställningsvillkor, och jag har en fundering kring friskvårdsbidrag. I mina tidigare anställningar har jag alltid haft 2000kr/år, är det reglerat i lag? Om inte, hur kan jag argumentera för att få ett högre bidrag?

Svar: Friskvårdsbidrag är en anställningsförmån och regleras oftast i ditt anställningsavtal eller via företagets policy, det finns ingen lagstiftning kring detta. Arbetsgivare kan numera erbjuda friskvårdsförmåner skattefritt till sina medarbetare, vilket är ett bra argument för dig att anföra i förhandlingen. Dock, för att förmånen ska bvara skattefri, ska kostnaden vara ”av ett mindre värde”. Se gärna Skatteverkets skrivelser här

Ett annat argument att anföra är att medarbetare som mår bra presterar bättre och har lägre sjukfrånvaro.

Vad bör jag få i lön under mitt sommarjobb?

Svar: Din lön kan variera beroende på vilken erfarenhet du har sedan tidigare. Alla medlemmar har tillgång till vår lönestatistik genom att logga in här på sidan. Vill du ha personlig rådgivning är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning, 08-507 999 00.

Hur blir det med lönerevisionerna 2020?

Svar: I och med rådande situation, har avtalsrörelsen inom flera avtalsområden skjutits fram och återupptas under hösten. På grund av det, har lönerevisionerna påverkats.

Läs om vad som gäller för respektive avtalsområde här