Avtal

Vad är sifferlösa avtal?

Ni pratar ofta om att det är sifferlösa kollektivavtal som gäller. Vad betyder sifferlösa avtal egentligen?

Svar: Grunden för de nuvarande kollektivavtalen är att de är så kallat ”sifferlösa”. Det betyder att det inte finns någon garanterad minsta löneökning för dig som anställd. Inte heller finns det någon procentsats som du som medlem kan utgå från när du ska löneförhandla. Tanken med detta är att du och arbetsgivaren ska kunna ta hänsyn till de olika faktorer som är specifika för just din arbetsplats. Sifferlösa avtal gäller för alla sektorer.