Anställning

Vad har jag för uppsägningstid?

Hur lång uppsägningstid har jag?

Svar: Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) dock är den paragrafen dispositiv vilket innebär att parterna kan göra egna överenskommelser.

Om du omfattas av ett kollektivavtal finns uppsägningstiderna reglerade i kollektivavtalet.

Om du arbetar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal finns uppsägningstiderna i LAS.

Uppsägningstiden kan vara olika lång beroende på anställningstid och ibland ålder. Uppsägningstiden beror även på om det är du som säger upp din anställning eller om det är din arbetsgivare som säger upp dig.

Ni kan även ha kommit överens om en annan uppsägningstid så kontrollera alltid ditt anställningsavtal för att säkerställa vad ni har kommit överens om. Du kan även vända dig till vår rådgivning om du har funderingar kring vad som gäller för just dig

Vad gäller angående uppsägningstid?

Jag har varit anställd inom samma apotekskedja fr.o.m. mars 2017. Sade upp mig för att gå direkt till annan tjänst inom samma apotekskedja i oktober 2018. Nu när jag kontaktar er är det januari 2019 - vad gäller angående uppsägningstid på mitt nuvarande arbete?

Svar: Enligt de båda kollektivavtalen på apoteksområdet (Svensk Handel och Almega), så räknas din totala anställningstid hos arbetsgivaren och påverkar på så sätt längden på din uppsägningstid. Detta förutsatt att ni inte har avtalat om annan längd på uppsägningstiden i ditt enskilda anställningsavtal. Hänvisar man i ditt enskilda anställningsavtal till kollektivavtalad uppsägningstid så har du i dagsläget mindre än två års sammanlagd anställning och därmed en månads uppsägningstid.

Hur formulera en uppsägning?

Jag har fått erbjudande om anställning hos en annan arbetsgivare och funderar på att säga upp mig. Hur ska jag formulera uppsägningsbeskedet och vad för slag uppgifter bör stå med?

Svar: I ditt skriftliga uppsägningsbesked ska det framgå att det är du som säger upp dig, din uppsägningstid samt vilket ditt sista anställningsdatum är. Begär att få en underskrift på att uppsägningen är mottagen och att uppsägningstid och sista anställningsdatum därmed bekräftas.

Jobb under arbetsbefriad uppsägningstid?

Jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist och i överenskommelsen som träffades fick jag fyra månader arbetsbefriad uppsägningstid. Nu efter ca två och en halv månad har jag fått erbjudande om nytt jobb. Har jag rätt att ta det jobbet och vad händer med den lön jag få av min gamla arbetsgivare?

Svar: Du har rätt att ta det jobbet, men är det så att ni i överenskommelsen inte uttalat att arbetsgivaren avstår rätten att avräkna din nya lön från den de ersätter dig under uppsägningstiden så är det deras rätt att göra så.

Egen uppsägning i affekt, vad gäller?

Igår blev jag förbannad på chefen och sade upp mig. Idag är min lediga dag, men enligt schema ska jag jobba imorgon. Vad gör jag nu?

Svar: Viktigast av allt är att du nu omedelbart tar tillbaka din uppsägning och återvänder till arbetet!

Skulle arbetsgivaren inte gå med på att du återtar uppsägningen, ska de i sin tur säga upp dig och dessutom meddela facklig berörd organisation om detta.

Uppsagd pga CV-lögn?

Jag har fått nytt jobb, men ljög i mitt cv för att få jobbet. Jag vet att det inte är bra, men skrev att jag kan tala ytterligare ett språk bra, trots att det inte är helt sant. Kan arbetsgivaren säga upp mig om de kommer på att jag inte kan det jag skrivit?

Svar: Om egenskapen du saknar är av väsentlig betydelse för din arbetsgivare, riskerar du att bli uppsagd eller vi värsta fall avskedad (tvingad att gå på dagen). Rådet är därför att prata med din arbetsgivare för att reda ut eventuella missförstånd.

Tackat ja till anställning men ångrat mig - vad gäller?

Hur ska jag tänka om jag redan tackat ja till ett arbete men ångrat mig då jag fått ett bättre erbjudande?

Svar: Om du har tackat ja och skrivit på ett anställningsavtal för en anställning så måste du se efter i avtalet vilken form av anställning du har (t.ex. vikariat, visstid, provanställning eller tillsvidareanställning) samt vilken uppsägningstid som du har. I vissa fall är inte en anställning uppsägningsbar för vare sig dig eller arbetsgivaren, till exempel ett vikariat som börjar och slutar vid ett bestämt datum. Därför är det viktigt att du alltid noggrant läser avtalet innan du skriver på, så att du kan fråga arbetsgivaren direkt om något är oklart och även kontakta rådgivningen med eventuella frågor.

Ofta vill arbetsgivaren gärna att du ska skriva på så fort som möjligt. Då kan det vara bra att komma ihåg att det är rimligt att be om tid för att läsa igenom avtalet och kunna återkomma med eventuella frågor, och att detta ger ett seriöst intryck av dig som arbetstagare. Om du dock redan har tackat ja till ett arbete och vill ha hjälp att tyda avtalet så kan du kontakta rådgivningen för hjälp med detta. Man kan alltid ta en dialog med arbetsgivaren också för att se om det finns ett bra sätt att lösa situationen på utifrån läget. Du är också alltid välkommen att ringa till oss för mer stöd.

Kan jag tvingas jobba övertid?

Jag jobbar som farmaceut på ett apotek. Min arbetsgivare vill att jag arbetar övertid, men jag jobbar deltid eftersom jag inte får ihop livet annars och kan inte jobba mer än vad jag gör. Måste jag jobba övertid ändå när min arbetsgivare kräver detta?

Svar: Nej, eftersom du jobbar deltid så kan arbetsgivaren inte kräva att du ska arbeta övertid. Som ”deltidare” får du mertid om du jobbar fler timmar och har alltså inte rätt till övertidskompensation. När du jobbar deltid så kan du dock välja om du vill tacka ja till att arbeta övertid och i så fall få mertid – men arbetsgivaren har ingen rätt att bestämma detta.

Om du har fler frågor om detta så kan du alltid vända dig till din Akademikerförening, eller om sådan saknas ringa vår rådgivning.

Kan restid räknas som arbetstid?

Jag är bosatt i en större stad och har nu fått ett jobberbjudande från ett apotek i en mindre stad ca 1h bort. Kan jag be om att restiden räknas in i arbetstiden och om reseersättning? 

Svar: Du kan absolut ta med frågan om högre ersättning på grund av den tid det tar för dig att resa till och från arbetet i förhandlingen om anställningsvillkoren. Dock så blir det ju till att arbetsgivaren ska betala lön för den tid det tar dig att resa varje dag – totalt blir det ju tio (10) timmar per genomsnittlig vecka för tid du inte utför arbete – motsvarande 25 procent av en heltidslön. En bättre lösning vore att använda det som argument för en något högre ingångslön – eftersom en mindre ort kanske inte är det lättaste att rekrytera farmaceuter till.

Kompensation för uteblivna raster på apotek?

Jag jobbar alltid ensam på mitt lilla apotek. Alltså kan jag aldrig ta rast. Det är ok, vi har lunchstängt så det fungerar bra. Det jag undrar är om jag borde få kompensation för uteblivna raster?

Svar: Eftersom apoteket är stängt under lunchtid så är det lämpligt att din lunch förläggs till den tiden. Därmed bedöms tillfälle för dig att ta din rast som uppfyllt.

Hur länge är det normalt att behöva vänta på arbetsgivarintyg?

Jag väntar på ett arbetsgivarintyg från min gamla arbetsplats. Hur lång tid är det normalt att man får vänta? Jag har redan slutat och har bett min chef samt HR om intyg. Jag påminde både före jag slutade och nu även efter att min anställning tagit slut. Jag vill även ha ett betyg från dem som jag kan uppvisa till nästa potentiella arbetsgivare.

Svar: Till att börja med så är arbetsgivaren skyldig enligt lag att tillhandahålla arbetsgivarintyg (detta regleras i arbetslöshetsförsäkringslagen) så att du ska kunna få ut arbetslöshetsersättning.

Vill du underlätta för din före detta arbetsgivare – i kombination med att du påminner dem på nytt – kan du skicka dem en länk till https://www.arbetsgivarintyg.nu/#/. Det är en gemensam portal för alla Sveriges a-kassor, som dessutom kan anslutas till de flesta större lönesystem – superenkelt för arbetsgivaren, med andra ord.

Det är synnerligen ovanligt att det tar så lång tid som du säger – intyg brukar utfärdas i omedelbar anslutning till att anställningen ta slut. Återkom gärna om de inte gör som de ska och ge oss i så fall gärna kontaktuppgifter till HR.

Däremot finns det ingen lag kring utfärdande av arbetsbetyg eller tjänstgöringsbetyg, men att hänvisa till god sed och praxis på arbetsmarknaden kan hjälpa.

Ett sådant intyg kan, vid sidan av en beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och ansvarsområden, även innehålla eventuella rekommendationer. Det finns inga fastlagda regler för hur rekommendationer utformas, men följande ”skala” är vanligt förekommande:

”Våra allra bästa rekommendationer” – signalerar mycket bra prestationer

”Våra bästa rekommendationer” – signalerar bra prestationer

”Goda rekommendationer” – signalerar normala prestationer

”Våra rekommendationer” – signalerar något under normala prestationer

Betyget innehåller inga rekommendationer alls – signalerar dåliga prestationer. 

Arbetsgivaren förfogar över detta betyg, så får du ett som du finner missvisande, kan du ju ändå använda dig av referenser i form av tidigare kollegor istället för chefen.