Lönen - en effekt av din utveckling

Brukar du tänka att du bara kan påverka din lön en gång om året i samband med ditt lönesamtal? Tänk igen! Du har 364 dagar på dig varje år att förbereda ditt lönesamtal.

På den här sidan förser Sveriges Farmaceuter dig med verktyg och förhållningssätt så att du känner dig bekväm att prata om din lön, kan förbereda ditt lönesamtal och jobba med din professionella utveckling och i förlängningen din långsiktiga löneutveckling. 

När det fungerar som bäst sätter du och din chef mål för början på året. Ni följer upp målen med en kontinuerlig dialog i vardagen. När det är dags för ditt lönesamtal, innehåller det inte några överraskningar utan blir en bekräftelse av att ni har samma bild av din prestation.

Är du inte medlem men vill ta del av denna information, klicka här