Löneenkät 2021 - vanliga frågor och svar

Årets löneenkät finns tillgänglig från och med den 5 november. Här samlar vi vanliga frågor och svar inför enkäten.

Varför väljer ni att skicka ut löneenkäten trots att inte alla har haft lönerevision i år?

Det finns två huvudskäl till att vi skickar ut löneenkäten nu:

  1. Oavsett när vi skickar ut årets löneenkät, är det alltid just lönen i oktober som avses. Det är denna som är utgångsläget i all vår lönestatistik.

  2. Vår ambition är att återigen ta fram Sveriges bästa och mest heltäckande farmaceutspecifika lönestatistik. I det ingår att visa vad farmaceuter verkligen tjänar, oavsett om de haft lönerevision eller inte.
När är enkäten tillgänglig?

Enkäten finns tillgänglig till och med den 22 december 2021. 

Hur svarar jag på enkäten?

Du kan svara på lönenekäten via:

a) Den länk som vi har skickat till den e-postadress du har registrerat hos oss.
b) "Min sida"

Vem ser mina svar?

Endast enkätgruppen ser svaren, vilket är förhandlingschef Annika Hage Nederström, enkätansvarig ombudsman Daniel Skoglund, samt projektledare Martin Götherström.

Vad gör ni med svaren?

Alla svar rensas från uppenbara felaktigheter, all data som gör dig identifierbar raderas och den samlade datan skickas sedan till Saco som underlag till den slutliga lönestatistiken. När enkäten avslutas raderas alla svar.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelse

På enkätens sista sida finns en knapp som "låser" enkäten. Om du inte har klickat på knappen, är enkäten "öppen" och påminnelser skickas till dig.

Du kan antingen gå in i enkäten och låsa den, eller skicka ett mejl till enkat@sverigesfarmaceuter.se så låser vi enkäten åt dig.

Det står fel arbetsställe på mig, eller andra felaktiga uppgifter

När du byter jobb är det lätt att glömma att meddela oss om din nya arbetsgivare. Detta gäller även andra felaktiga uppgifter.

Du kan enkelt uppdatera den felaktiga informationen genom att logga in på "Min sida" och göra dina ändringar.

Det är även möjligt att skriva in dina nya uppgifter i enkäten så uppdaterar vi dessa åt dig.

Jag har fått ett sms - har ni skickat det?

Vi använder även smarta SMS, vilket gör att de medlemmar som saknar eller har felaktig e-postadress i vårt medlemsregister kan svara på enkäten. Det går även att uppdatera e-postadressen via detta SMS.

När kan jag se resultatet av löneenkäten?

De sammanställda svaren publiceras på Saco Lönesök den 13 januari 2022.

Varför ska jag svara på enkäten?

Det finns flera goda anledningar till att du ska svara på löneenkäten. 
Tre av anledningarna är:

1) Du bidrar och får tillgång till användbar och pålitlig lönestatistik för farmaceuter.

2) Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bra underlag till din löneförhandling.

3) Lönestatistiken är ett av våra viktigaste verktyg i vårt arbete för att apotekare och receptarier ska ha en god löneutveckling. Statistiken används både vid lokala löneförhandlingar och inte minst i ditt eget lönesamtal.

Jag har inte haft någon lönerevision i år. Ska jag svara på enkäten ändå?

Vår ambition är att återigen ta fram Sveriges bästa och mest heltäckande farmaceutspecifika lönestatistik. I det ingår att visa vad farmaceuter verkligen tjänar, oavsett om de haft lönerevision eller inte. Det är även många av våra medlemmar som bytt jobb och av den anledningen inte haft lönerevision, men trots det har en annan lön än förra året.

Vilka ska svara på löneenkäten i år?

Årets löneenkät riktar sig till alla yrkesverksamma och pensionärer till och med 67 års ålder. Alla medlemmar som arbetar, eller är tjänstlediga från sitt arbete, kan svara på enkäten.

Vad gäller för pensionärer, studenter och mig som inte arbetar heltid?

Årets löneenkät riktar sig till alla yrkesverksamma och pensionärer till och med 67 års ålder. Alla medlemmar som arbetar, eller är tjänstlediga från sitt arbete, kan svara på enkäten.

Är du föräldraledig eller sjukskriven:
Även du som är föräldraledig eller sjukskriven kan svara på enkäten. 

Arbetar du deltid/ är timanställd:
Du som arbetar deltid eller är timanställd ska ”räkna om” din lön till heltidslön. 

Är du arbetslös:
Är du arbetslös ska du inte svara på enkäten.

Är du student eller pensionär äldre än 67 år:
Om du är student, eller äldre än 67 år ska du inte svara på enkäten om du av misstag mottagit den. 

Är du osäker på vad som gäller för just dig eller har frågor i övrigt – mejla gärna enkätgruppen på enkat@sverigesfarmaceuter.se