Frågor och svar om lön

Vad ska jag begära i lön?

Kolla gärna förbundets lönestatistik. Logga in med Bank-ID för att komma åt Sveriges bästa farmaceutspecifika lönestatistik.

Här hittar du vår lönestatistik.

Var ska jag vända mig om jag behöver hjälp att förbereda mig inför lönesamtalet?

Som medlem kan du kontakta vår medlemsrådgivning för rådgivning om vad du ska tänka på när du ska löneförhandla eller ha ett lönesamtal.

Här kommer du i kontakt med medlemsrådgivningen

För att få en bild av nuvarande löneläge inom din bransch, kan du även titta i Sveriges Farmaceuters lönestatistik som är Sveriges enda heltäckande lönestatistik för farmaceuter. Här får du en bra bild av rådande löneläge och lönestruktur inom olika avtalsområden.

Här hittar du vår lönestatistik

Hur ska jag förbereda mig inför mitt lönesamtal?

I vår rådgivningstrappa, Lönesamtalets 7 steg, har vi samlat råd kring hur du kan tänka inför ditt lönesamtal, hur du kan förbereda dig samt hur du kan utvärdera lönesamtalet. 

Här hittar du Lönesamtalets 7 steg

Vem ska hålla i mitt lönesamtal?

Lönesamalet ska föras med din lönesättande chef. Det vill säga med den chef som har mandat och befogenhet att sätta lön. Detta bör vara verksamhetschefen eller din närmaste chef. Om den chef du ska ha ditt lönesamtal med inte har mandat att sätta lön, bör du vända dig till din fackliga företrädare för att diskutera hur ni ska göra.

Hur ofta bör man ha ett lönesamtal?

Många företag har en uttalad lönepolitik och individuella utvecklingsplaner, medan andra saknar sådana riktlinjer. Oavsett hur det ser ut på din arbetsplats bör du ha ett ordentligt lönesamtal minst en gång om året. Mycket tyder på att den som har ett årligt lönesamtal i genomsnitt får en bättre löneutveckling än den som inte har det.