Frågor och svar om lön

Vad ska jag begära i lön?

När du ska byta arbetsgivare eller får ett nytt uppdrag hos nuvarande arbetsgivare har du möjlighet att förhandla om din lön. För att bedöma vilken lönenivå som är rätt för dig behöver du väga in såväl omvärldsfaktorer som din privata situation.

  • Hur ser löneläget ut för din kompetens i aktuell bransch?
  • Vad är viktigt för dig (avstånd till jobbet, arbetstider, kollegorna, arbetsmiljön etc.)?
  • Vilka förmåner, exempelvis tjänstepension, semesterdagar, försäkringar, kompetensutveckling, friskvård, extra ersättning vid föräldraledighet, är aktuella och vad är det värt för dig?

Hur högt du kan förhandla din lönenivå handlar ytterst om vad aktuell arbetsgivare är beredd att betala för din kompetens.  

Ta del av vår lönestatistik för att få en översiktlig bild av rådande löneläge i din bransch.  

Här hittar du vår lönestatistik

Var ska jag vända mig om jag behöver hjälp att förbereda mig inför lönesamtalet?

Som medlem kan du kontakta vår medlemsrådgivning för rådgivning om vad du ska tänka på när du ska löneförhandla eller ha ett lönesamtal.

Här kommer du i kontakt med medlemsrådgivningen

För att få en bild av rådande löneläge inom din bransch, kan du även titta i Sveriges Farmaceuters lönestatistik som är Sveriges enda heltäckande lönestatistik för farmaceuter. 

Här hittar du vår lönestatistik

Hur ska jag förbereda mig inför mitt lönesamtal?

Här har vi samlat tips och råd kring hur du kan tänka inför ditt lönesamtal och hur du kan förbereda dig. 

Vem ska hålla i mitt lönesamtal?

Lönesamalet ska föras med din lönesättande chef. 

Hur ofta bör man ha ett lönesamtal?

Många arbetsgivare har en uttalad lönepolitik och individuella utvecklingsplaner medan andra saknar sådana riktlinjer. Oavsett hur det ser ut på din arbetsplats bör du ha ett ordentligt lönesamtal minst en gång om året. Därutöver bör en kontinuerlig dialog mellan dig och din lönesättande chef föras om hur du presterar i förhållande till förväntningar och uppsatta mål. Bedömningen som ligger till grund för din lön ska inte komma som en överraskning.