Din löneprocess

Inom samtliga branscher där Sveriges Farmaceuters medlemmar är verksamma gäller individuell lön.

Din löneökning ska utgå från din prestation under året kopplat till situationen på just din arbetsplats.  En väl fungerande löneprocess innebär att du och din chef sätter upp tydliga mål för ditt arbete som ni följer upp kontinuerligt över året. Lönesamtalet blir då ett tillfälle att sammanfatta vad ni tidigare pratat om samt prata om vad som krävs för en bra löneutveckling framåt. Exakt hur löneavtalet, som reglerar löneprocessen, ser ut beror på inom vilken sektor du jobbar.

  • Apotekskedjorna har två olika löneavtal beroende på om ditt företag är anslutet till kollektivavtalet med Almega eller med Svensk Handel 
  • Staten har ett löneavtal kallat RALS-T 
  • Regioner och kommuner har ett avtal kallat HÖK-T 
  • Industrin har ett avtal kallat IKEM 

Grunden för de nuvarande avtalen är att de är så kallat ”sifferlösa”. Det betyder att det inte finns någon garanterad minsta löneökning för dig som anställd eller någon angiven högsta löneökning. Tanken med detta är att du och din arbetsgivare ska kunna ta hänsyn till dina individuella prestationer samt de olika faktorer som är specifika för just din arbetsplats.  

Har ni en lokalförening på arbetsplatsen?

I många avtal skiljer sig processerna beroende på om ni har en lokal förening eller inte. Om du har en lokalförening på din arbetsplats kan du kontakta föreningen om du upplever att löneprocessen inte fungerar som den ska.

Saknar ni en lokal förening kan ni kontakta kansliet. Är ni intresserade av att bilda en lokalförening hos er, mejla till forhandling@sverigesfarmaceuter.se så hjälpa vi er.

Tips och råd vid ditt lönesamtal – Sveriges Farmaceuter