Lönestatistik

Vi har Sveriges bästa farmaceutspecifika lönestatistik. Lönestatistiken är en av förbundets mest uppskattade medlemsförmåner. Här hittar du information om lönestatistiken, och som inloggad medlem kan du ta del av aktuell lönestatistik genom Saco Lönesök.

 

 

Sveriges Farmaceuters egen lönestatistik

Varje år genomför förbundet en löneenkät bland yrkesverksamma medlemmar. Den senaste löneenkäten genomfördes under slutet av 2021 och visar på löneläget för farmaceuter i oktober samma år. Informationen har sammanställts som lönestatistik, och presenteras i Saco Lönesök.

I Saco Lönesök kan du göra egna analyser och ta fram egna tabeller. Förutom data från vår egen löneenkät omfattar databasen uppgifter från ytterligare 13 Sacoförbund. Där hittar du också mer information och råd.

Logga in som medlem för att ta del av aktuell lönestatistik. Är du ännu inte medlem kan du enkelt bli medlem här.

Lönestatistiken – vad säger den?

Lönestatistiken är en sammanställning av lönenivåer från dem som svarat på den årliga löneenkäten som går ut till förbundets medlemmar och ger en översiktlig bild över löneläget.    

Så här läser du statistiken:

Svarsfrekvensen varierar mellan grupper och ibland kan du behöva utöka sökningen till att omfatta fler grupper för att få ett resultat.