Lönestatistik

Vi har Sveriges bästa farmaceutspecifika lönestatistik. Lönestatistiken är en av förbundets mest uppskattade medlemsförmåner. På denna sida hittar du som inloggad medlem lönestatistiken. Här kan du även ta del av Sacos lönesök för att få tillgång till ytterligare yrkesspecifik lönestatistik.

Förbundets egen lönestatistik

Varje år genomför vi en löneenkät bland yrkesverksamma medlemmar. Vi sammanställer informationen som lönestatisik. Som medlem medlem har du tillgång till lönestatistiken som är Sveriges mest heltäckande när det gäller farmaceuternas löner.

Observera att statistiken kan utgå från en annan veckoarbetstid än den som är aktuell för dig - i detta fall måste du räkna siffrorna upp med motsvarande andel.

Du behöver vara medlem och inloggad för att se lönestatistiken på denna sida. 

Är du inte medlem och vill ta del av vår lönestatistik? Klicka här

Sacos lönestatistik: "Saco lönesök"


Med Saco Lönesök har du tillgång till unik yrkesspecifik lönestatistik. Här finns data som medellöner, lönespridning per åldesgrupp, examensår, utbildning med mera. Här kan du göra jämförelser, se statistik utifrån egna urvalsvariabler, skapa diagram med mera. Förutom data från vår egen löneenkät omfattar databasen uppgifter från ytterligare 18 Sacoförbund.

Du kan skriva in din egen lön för att göra lönejämförelser. Använd Saco Lönesök när du söker nytt jobb, när du får en ny tjänst eller när du ska ha lönesamtal.

Är du inte medlem och vill ta del av Sacos lönesök? Klicka här