Lönestatistik

Vi har Sveriges bästa farmaceutspecifika lönestatistik. Lönestatistiken är en av förbundets mest uppskattade medlemsförmåner. På den här sidan finns information om lönestatistiken, inloggade medlemmar kan ta del av aktuell lönestatistik.

 

 

Sveriges Farmaceuters egen lönestatistik

Varje år genomför förbundet en löneenkät bland yrkesverksamma medlemmar. Den senaste löneenkäten genomfördes under slutet av 2022. Enkätsvaren sammanställs som lönestatistik i Saco Lönesök och visar  löneläget för farmaceuter i oktober samma år.

I Saco Lönesök kan du göra egna analyser och ta fram egna tabeller. Förutom data från vår egen löneenkät omfattar databasen uppgifter från ytterligare 13 Sacoförbund. Där hittar du också mer information och råd.

Logga in för att ta del av aktuell lönestatistik.

Är du inte medlem kan du enkelt bli medlem här.

 

Lönestatistiken – vad säger den?

Lönestatistiken är en sammanställning av lönenivåer från dem som svarat på den årliga löneenkäten som går ut till förbundets medlemmar och ger en översiktlig bild över löneläget.    

Se en film om hur du läser lönestatistiken

Svarsfrekvensen varierar mellan grupper och ibland kan du behöva utöka sökningen till att omfatta fler grupper för att få ett resultat.