Ditt lönesamtal

Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera mellan branscher och mellan företag.

Lönesamtalet är viktigt!

Många företag har en uttalad lönepolitik och individuella utvecklingsplaner, medan andra saknar sådana riktlinjer. Oavsett hur det ser ut på din arbetsplats bör du ha ett ordenligt lönesamtal minst en gång om året. Mycket tyder på att den som har ett årligt lönesamtal i genomsnitt får en bättre löneutveckling än den som inte har det.

Vem för mitt lönesamtal?

Lönesamalet ska föras med din lönesättande chef. Det vill säga med den chef som har mandat och befogenhet att sätta lön.Detta bör vara verksamhetschefen eller din närmaste chef. Om den chef du ska ha ditt lönesamtal med inte har mandat att sätta lön, bör du vända dig till din fackliga företrädare för att diskutera hur ni ska göra.

Kolla med oss

När du ska ha lönesamtal och förhandla din lön kan det vara bra att få tips och råd om vad du behöver tänka på. För att få råd och tips, kolla med oss!

Lönesamtalets 7 steg

För att underlätta för dig som medlem har vi sammanställt viktig information om lönesamtalets 7 steg. Logga in för att ta del av informationen.

Är du inte medlem men vill ta del av denna information, klicka här