LÖN

Som medlem kan du kontakta vår medlemsrådgivning för rådivning om vad du ska tänka på när du ska löneförhandla eller ha ett lönesamtal.

Lönen styrs av en rad faktorer, exempelvis din utbildning, vilken bransch du arbetar i, vilken efterfrågan det finns på din yrkeskompetens och naturligtvis även utefter hur du utför ditt dagliga arbete.

Sveriges Farmaceuters lönestatistik är Sveriges enda heltäckande lönestatistik för farmaceuter. Här får du en bra bild av rådande löneläge och lönestruktur inom olika avtalsområden.

Förbundets egen lönestatistik

Varje år genomför vi en löneenkät bland yrkesverksamma medlemmar. Vi sammanställer informationen som lönestatisik. Som medlem medlem har du tillgång till lönestatistiken som är Sveriges mest heltäckande när det gäller farmaceuternas löner.

Observera att statistiken kan utgå från en annan veckoarbetstid än den som är aktuell för dig - i detta fall måste du räkna siffrorna upp med motsvarande andel.

Är du inte medlem och vill ta del av vår lönestatistik? Klicka här

Är du medlem och vill ta del av vår lönestatistik? Klicka här

Sacos lönestatistik: "Saco lönesök"
Med Saco Lönesök har du tillgång till unik yrkesspecifik lönestatistik. Här finns data som medellöner, lönespridning per åldesgrupp, examensår, utbildning med mera. Här kan du göra jämförelser, se statistik utifrån egna urvalsvariabler, skapa diagram med mera. Förutom data från vår egen löneenkät omfattar databasen uppgifter från ytterligare 18 Sacoförbund.

Du kan skriva in din egen lön för att göra lönejämförelser. Använd Saco Lönesök när du söker nytt jobb, när du får en ny tjänst eller när du ska ha lönesamtal.

Är du inte medlem och vill ta del av Sacos lönesök? Klicka här

Är du medlem och vill ta del av Sacos lönesök? Klicka här