Studieledighet

Du har rätt enligt lag att vara tjänstledig från ditt arbete för att studera. Det gäller när du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Du kan studera i princip vad du vill, så länge det finns en fastställd studieplan och i den omfattning som studierna kräver.

Ansöka om ledighet för studier

Det finns inga regler för hur lång tid i förväg du måste ansöka om ledighet för studier men det är bra att vara ute i god tid då arbetsgivaren har möjlighet att skjuta ledigheten framåt. Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal behöver samtycke från facklig organisation för att skjuta fram ledigheten mer än sex månader.
Ange i din skriftliga ansökan hur mycket och hur länge du vill vara ledig. Ansöker du innan du antagits till studier kan du skriva att ansökan gäller under förutsättning att du blir antagen. I och med att arbetsgivaren har rätt att skjuta fram ledigheten är det en god idé att ansöka om utbildningen i sin helhet även om du vill arbeta under exempelvis sommaren mellan terminerna.

Rätt att avbryta ledighet för studier

Önskar du avbryta dina studier har du rätt att återgå i arbete. Arbetsgivaren kan skjuta på din återgång upp till två veckor om studieledigheten pågått kortare tid än ett år och en månad om ledigheten pågått längre än ett år.

Här hittar du lagen i sin helhet