Frågor och svar om semester & semesterlagen

Vi får ofta frågor om semesterns längd och förläggning i förbundets medlemsrådgivning. De grundläggande reglerna finns i Semesterlagen, men då många av lagens regler är dispositiva, dvs. att fackförbund och arbetsgivare kan komma överens om andra regler, så måste man hålla koll på om det i gällande kollektivavtal finns regler som ersätter lagens regler.

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna med mer generella svar nedan:

Finns det några begränsningar i möjligheten att begära semester?

Semesterlagen är en viktig skyddslagstiftning som syftar till att ge alla anställda minst fem veckors semester per år för rekreation och återhämtning. I enlighet med Semesterlagen, ska arbetsgivare förhandla med förbundet eller samråda med den anställde om förläggningen av huvudsemestern. Arbetsgivaren ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om hur mycket och när semestern ska förläggas. Arbetsgivaren ska inte begränsa de anställdas möjligheter att framföra sina önskemål om semesterns längd.

Det finns följaktligen ingen regel som skulle begränsa möjligheten att ansöka om 4 eller 5 eller ännu flera veckors semester. Arbetsgivaren ska då pröva om det är möjligt att bevilja den önskade ledigheten med hänsyn till verksamhetens behov. Begär därför så lång ledighet som du själv önskar, även om arbetsgivaren redan i förväg går ut och säger att anställda bara får begära exempelvis 3 veckors sammanhängande semester.

Vissa arbetsgivare har uppmanat de anställda att ansöka om ledighet vissa specificerade perioder. Det är inte förbjudet för en arbetsgivare att gå ut med information om hur man önskar att de anställda ska ange sina önskemål. En arbetsgivare kan ju till exempel vilja informera om att möjligheten att få en sammanhängande ledighet av viss längd ökar om man önskar semester under en viss specificerad period. Detta får inte innebära att man begränsar den anställdes rätt att fritt ange önskemål.  Om du fått dylik information, kontakta gärna din akademikerförening och stäm av med dem eller kontakta förbundets medlemsrådgivning.

Hur lång kan/bör semestern vara?

I enlighet med semesterlagen, ska arbetsgivare förhandla med förbundet eller samråda med den anställde om förläggningen av huvudsemestern. Arbetsgivare ska göra vad som är möjligt för att tillgodose de anställdas önskemål om hur mycket och när semestern ska förläggas och inte begränsa de anställdas möjligheter att framföra sina önskemål om semesterns längd.

Det finns följaktligen ingen regel som skulle begränsa möjligheten att ansöka om 4 eller 5 eller ännu flera veckors semester. Arbetsgivare ska således pröva om det är möjligt att bevilja den önskade ledigheten med hänsyn till verksamhetens behov. Begär därför så lång ledighet som du själv önskar, även om arbetsgivaren redan i förväg går ut och säger att arbetstagarna bara får begära om exempelvis 3 veckors sammanhängande semester.

På vissa avtalsområden finns bestämmelser som reglerar när man ska lämna önskemål om sommarsemester/huvudsemester. T.ex. för landstingsanställda gäller att arbetsgivaren och fack lokalt ska komma överens om tidpunkt då önskemål om huvudsemester ska vara inne.

När ska semester förläggas?

Övergripande

Det är viktigt att komma ihåg är att det inte finns regler som ger den anställde rätt att själv bestämma om när semester ska förläggas. Man kan självklart begära att få semester när man själv önskar, men man kan inte vara säker på att arbetsgivaren kommer att bevilja ledighet enligt de önskemål man har. Dock finns i Semesterlagen 12 § en grundregel vad gäller sommarsemester att "om ej annat har avtalas, skall semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti".

Vad gäller för mig som jobbar på apotek?

Regeln ovan är dispositiv och inom Apoteksbranschen finns i kollektivavtalet istället en ny regel som säger följande:

"Semesterledighet ska förläggas så, att tjänstemannen i möjligaste mån får en sammanhängande ledighetsperiod om fyra, dock minst tre veckor under perioden juni-augusti. Om verksamheten inte medger att mer än tre veckor förläggs sammanhängande, bör om möjligt den fjärde veckan utläggas under juni-augusti, dock ska minst fyra veckor utläggas under maj – september."

Kan jag spara semester?

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivare har en skyldighet att under semesteråret lägga ut all årets semester om du så önskar. Rätten att spara årets betalda överskjutande semesterdagar, dvs. överstigande 20 dagar (man måste normalt ta ut 20 betalda semesterdagar), är något som anställda förfogar över och arbetsgivaren kan inte ensidigt tvinga en anställd att spara dessa dagar. Vill du dessutom ta ut sparad semester så finns vissa speciella regler om detta.

Var vänder jag mig om jag har fler frågor som rör semester?

Du kan i första hand vända dig till din lokalförening. Här hittar du kontaktinformationen

Alternativt kan du även höra av dig till vår medlemsrådgivning, här hittar du kontaktinformationen