Föräldraledighet

När du blir föräldraledig får du ersättning från försäkringskassan. Du har också rätt att vara föräldraledig från ditt arbete.

Som föräldrar har ni rätt till ersättning, föräldrapenning, i sammanlagt 480 dagar för 1 barn. Under 390 av de 480 dagarna är ersättningen på så kallad sjukpenningnivå, det vill säga 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Om du inte har någon SGI eller en låg SGI kan du få ersättning enligt grundnivån. Resterande 90 dagar kallas lägstanivådagar och ger en ersättning med 180 kronor per dag.

Om ni har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av det totala antalet dagar. Ni kan ta ut dagarna tills barnet har fyllt åtta år eller tills barnet har slutat första klass i skolan. För barn födda från och med 1 januari 2014 gäller nya regler, länk med information om detta finner du nedan. En förälder kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag för 60 dagar som ger ersättning motsvarande den sjukpenninggrundande inkomsten. Om du har ensam vårdnad har du rätt till alla dagarna. För barn födda 2014 och 2015 resp. från och med 2016 gäller andra regler för fördelningen av dagarna mellan föräldrarna.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna gällande fördelning av föräldradagar

I dag är det inte ovanligt att arbetsgivaren dessutom kompenserar ett eventuellt bortfall i lön så att du får 80 % eller ännu mer av din verkliga lön, även över ersättningstaket. Se i ditt kollektivavtal vilka regler som gäller på din arbetsplats!

Fram till dess att barnet fyller åtta år eller går ut årskurs 1 i grundskolan, har du rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Det har du rätt till oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte.

Här får du 9 tips inför din föräldraledighet

Föräldraledighet och din framtida pension

Här hittar du mer information om din framtida pension vid föräldraledighet

10-dagars ledighet vid barnets födelse

Den förälder som inte är gravid har rätt till tillfällig föräldrapenning under 10 dagar i samband med barnets födelse. Dagarna är till för att vara med på förlossningen, lära känna barnet och ta hand om andra barn i familjen. Motsvarande rätt finns för föräldrarna vid adoption. Dagarna är då till för att lära känna barnet delas mellan två föräldrar eller ges till en ensamstående förälder i sin helhet.

Tillfällig föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning betalas ut vid vård av barn under tolv år. Varje familj får under ett år tillfällig föräldrapenning för högst 60 dagar per barn under tolv år.