Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare, och en arbetstagarorganisation, ett fackförbund. I kollektivavtalet finns de anställningsvillkor som gäller för de anställda på en arbetsplats. Det reglerar också förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen

Fördelar med kollektivavtal

Enskilda arbetstagare kan inte ingå ett kollektivavtal utan måste företrädas av sin fackliga organisation. Däremot blir medlemmarna i fackförbundet automatiskt bundna av reglerna i kollektivavtalet. Det betyder också att en arbetsgivare och en anställd inte kan avtala om något förhållande som står i strid med kollektivavtalet.

Ett kollektivavtal är ett, ofta komplett, regelverk för anställningsvillkoren. Sådant som i många andra länder regleras i lag, finns i stället i Sverige i kollektivavtalen. Ett exempel på detta är rätten till övertidsersättning. Det finns ingen lag som reglerar den anställdes rätt till kompensation i form av lön och/eller ledighet då man jobbar över. Detta regleras i stället i kollektivavtalet. Andra villkor som ofta regleras i ett kollektivavtal är formerna för anställning, semester, ledighet, sjukdom, uppsägning med mera. Ytterligare fördelar med ett kollektivavtal är att det i princip alltid ger de anställda kompletterande pension och försäkringar.

Här kan du läsa PTK:s broschyr om värdet av ett kollektivavtal

Här kan du räkna ut hur mycket du tjänar på ett kolllektivavtal

Hur mycket är ditt kollektivavtal värt?

Klicka här för att komma till kollektivavtalssnurrorna och räkna ut värdet av ditt kollektivavtal

Förhandlingsskyldighet

En annan viktig fördel med kollektivavtal är att arbetsgivaren har en ganska omfattande förhandlingsskyldighet innan han eller hon fattar beslut om viktigare förändringar av sin verksamhet eller av anställningsförhållandena. Den fackliga organisationen får då en möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut, även om det är arbetsgivaren som till sist bestämmer i sakfrågorna.

Om företaget saknar kollektivavtal

När du blir erbjuden ett arbete är det viktigt att du tar reda på om företaget har kollektivavtal. Om företaget saknar kollektivavtal bör du se till att du i det individuella anställningsavtalet får in bestämmelser som så mycket som möjligt överensstämmer med ett kollektivavtal. Kontakta gärna oss om du behöver hjälp.

Är du förtroendevald och vill ha kollektivavtalen i print?

Vill du som förtroendevald beställa hem kollektivavtalen går detta bra. Avtalen finns digitalt på hemsidan, och vill du beställa avtal i print går det bra att maila oss så hjälper vi dig. Ange vilket/vilka avtal du önskar beställa. Maila oss här 

Kontakt

Medlemsrådgivning

Ställ din fråga här!

Eller ring in till medlemsrådgivningen:

Tel: 08-507 999 00
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 13.00-16.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Medlemsregistret

Tel 08-507 999 50
Mån-fred 8.30 - 15.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00