22 september 2017, 14:02

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund ingår, har nu inlett diskussioner med den statliga arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket om villkor för statligt anställda akademiker. Saco-S har ett tillsvidareavtal på statlig sektor vilket gör att man inte i traditionell mening förhandlar helt nya kollektivavtal utan snarast gör vissa justeringar i gällande avtal.

Saco-S inriktning gällande avtal  2017 är i korthet

  • Balansen mellan verksamhetens behov och individens önskemål och möjlighet att förena arbetsliv och privatliv behöver uppmärksammas. Detta kan exempelvis ske genom enskilda överenskommelser inom ramen för kollektivavtalet.
  • Restid ska anses som arbetstid. Bestämmelser kring detta behöver införas i det centrala avtalet med möjlighet till lokal anpassning.
  • De kompletterande ersättningarna för den som uppbär sjukpenning för förebyggande behandling eller rehabiliteringspenning behöver förstärkas.
  • Ett skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska alltid upprättas vid anställning. Av detta avtal ska bl.a. den geografiska arbetsskyldigheten framgå.
  • Visstidsanställningar ska behandlas restriktivt och som undantag från huvudregeln om tillsvidareanställning. Bestämmelser om när provanställning ska kunna tillämpas behöver införas.
  • Ersättningarna vid uttag av tillfällig föräldrapenning behöver förstärks både över och under taket.
  • Kravet på 14 dagars sjukskrivning vid arbetsolycksfall bör avskaffas. Detsamma gäller den särskilda prövningen av vållande vid arbetssjukdom.
  • Parterna bör gemensamt utreda förutsättningarna för att ta tillvara de olika partsgemensamma resurser som finns inom det statliga avtalsområdet som ett led i att skapa nya möjligheter att sänka sjuktalen.

Diskussioner respektive förhandlingar har just påbörjats och för närvarande finns ingen  mer ingående information om läget. Har du frågor så kontakta förhandlingschef Christer Borg.  

22 september 2017, 14:02

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund...

09 juni 2017, 16:15

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta...

19 maj 2017, 14:00

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta...

12 maj 2017, 16:26

Sveriges Farmaceuter har ännu inte slutit avtal för apoteksanställda med Svensk Handel

Trots förnyade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk...

05 maj 2017, 15:00

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel fortfarande inte överens

Nytt kollektivavtal för apoteksanställda Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Sverig...