19 maj 2017, 14:00

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta förhandlingar, men parterna har ändå skriftligen utbytt synpunkter gällande förutsättningar att komma överens om ett nytt avtal.

Frågorna som kvarstår är villkor för så kallad tillfällig utlåning samt vad som ska gälla vid andra typer av arbete på annan arbetsplats än huvudarbetsplats.

Även om det är frågor där det inte är helt enkelt att centralt hitta lösningar så ser förbundet ändå att det finns möjligheter att komma vidare och då kanske genom att mer detaljerad reglering kan ske på lokal nivå, dvs att förbundets akademikerföreningar och de enskilda apoteksföretagen kommer överens.

22 september 2017, 14:02

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund...

09 juni 2017, 16:15

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta...

19 maj 2017, 14:00

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta...

12 maj 2017, 16:26

Sveriges Farmaceuter har ännu inte slutit avtal för apoteksanställda med Svensk Handel

Trots förnyade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk...

05 maj 2017, 15:00

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel fortfarande inte överens

Nytt kollektivavtal för apoteksanställda Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Sverig...