2017-05-19

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta förhandlingar, men parterna har ändå skriftligen utbytt synpunkter gällande förutsättningar att komma överens om ett nytt avtal.

Frågorna som kvarstår är villkor för så kallad tillfällig utlåning samt vad som ska gälla vid andra typer av arbete på annan arbetsplats än huvudarbetsplats.

Även om det är frågor där det inte är helt enkelt att centralt hitta lösningar så ser förbundet ändå att det finns möjligheter att komma vidare och då kanske genom att mer detaljerad reglering kan ske på lokal nivå, dvs att förbundets akademikerföreningar och de enskilda apoteksföretagen kommer överens.

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

2017-09-22 14:02

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund...

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

2017-06-09 16:15

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta...

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

2017-05-19 14:00

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta...

Sveriges Farmaceuter har ännu inte slutit avtal för apoteksanställda med Svensk Handel

2017-05-12 16:26

Trots förnyade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk...

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel fortfarande inte överens

2017-05-05 15:00

Nytt kollektivavtal för apoteksanställda Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Sverig...