2017-06-09

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta förhandlingarna om nytt avtal för apoteksanställda.

Parterna har inte kommit i hamn vad gäller frågan om tillfällig utlåning. Parterna diskuterar nu på vilket sätt frågan kan regleras genom att förbundets akademikerföreningar och apoteksföretag hittar lösningar som ska gälla för våra medlemmar just på det aktuella företaget.

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

2017-09-22 14:02

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund...

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

2017-06-09 16:15

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta...

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

2017-05-19 14:00

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta...

Sveriges Farmaceuter har ännu inte slutit avtal för apoteksanställda med Svensk Handel

2017-05-12 16:26

Trots förnyade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk...

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel fortfarande inte överens

2017-05-05 15:00

Nytt kollektivavtal för apoteksanställda Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Sverig...