2017-03-31

Parterna inom industrin har kommit överens om nytt avtal

Avtalet löper på 3 år och innehåller löneökningsutrymme om 2 % per år plus en ökad avsättning till delpension/flexpension.

- Detta innebär att övriga parter på svensk arbetsmarknad nu har fått ett riktmärke för sina förhandlingar. För oss i Sveriges Farmaceuter innebär industrins avtal att vi i de pågående förhandlingarna om nya apoteksavtal med Svensk Handel respektive med Almega kommer att ta sikte på ett 3-årsavtal, säger förbundets förhandlingschef Christer Borg.

Förbundet har i veckan träffat Svensk Handel och fört förhandlingar om nytt löneavtal med en annan konstruktion än tidigare. Vi har även prata om arbetstidsfrågor, som schemaperiod och utlåning med mera.

- Just nu vet vi inte så mycket mer om innehållet i industrins avtal, men vi kommer att få information genom Sveriges Ingenjörer inom kort och då kan vi få en helhetsbild av innehållet och bedöma på vilket sätt det kan komma att påverka våra förhandlingar, avslutar Christer Borg.

För ytterligare information se Sveriges Ingenjörers hemsida www.sverigesingenjorer.se

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

2017-09-22 14:02

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund...

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

2017-06-09 16:15

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta...

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

2017-05-19 14:00

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta...

Sveriges Farmaceuter har ännu inte slutit avtal för apoteksanställda med Svensk Handel

2017-05-12 16:26

Trots förnyade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk...

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel fortfarande inte överens

2017-05-05 15:00

Nytt kollektivavtal för apoteksanställda Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Sverig...