31 mars 2017, 14:58

Parterna inom industrin har kommit överens om nytt avtal

Avtalet löper på 3 år och innehåller löneökningsutrymme om 2 % per år plus en ökad avsättning till delpension/flexpension.

- Detta innebär att övriga parter på svensk arbetsmarknad nu har fått ett riktmärke för sina förhandlingar. För oss i Sveriges Farmaceuter innebär industrins avtal att vi i de pågående förhandlingarna om nya apoteksavtal med Svensk Handel respektive med Almega kommer att ta sikte på ett 3-årsavtal, säger förbundets förhandlingschef Christer Borg.

Förbundet har i veckan träffat Svensk Handel och fört förhandlingar om nytt löneavtal med en annan konstruktion än tidigare. Vi har även prata om arbetstidsfrågor, som schemaperiod och utlåning med mera.

- Just nu vet vi inte så mycket mer om innehållet i industrins avtal, men vi kommer att få information genom Sveriges Ingenjörer inom kort och då kan vi få en helhetsbild av innehållet och bedöma på vilket sätt det kan komma att påverka våra förhandlingar, avslutar Christer Borg.

För ytterligare information se Sveriges Ingenjörers hemsida www.sverigesingenjorer.se

22 september 2017, 14:02

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund...

09 juni 2017, 16:15

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta...

19 maj 2017, 14:00

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta...

12 maj 2017, 16:26

Sveriges Farmaceuter har ännu inte slutit avtal för apoteksanställda med Svensk Handel

Trots förnyade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk...

05 maj 2017, 15:00

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel fortfarande inte överens

Nytt kollektivavtal för apoteksanställda Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Sverig...