17 mars 2017, 15:46

Förhandlingarna är inledda

Förbundet har nu inlett förhandlingar och träffat Svensk Handel vid två tillfällen under vecka 10. I onsdags denna vecka gjorde Apotekssektionens styrelse en avstämning av det aktuella förhandlingsläget. Nedan följer en kortfattad lägesrapport.

Löneavtalet

Arbetsgivarsidan vill ändra vissa skrivningar i löneavtalet med Sveriges Farmaceuter och även i det löneavtal de har med Unionen så att en harmonisering av själva texten sker.  Detta behöver inte innebära att det faktiska innehållet i vår nuvarande text ändras.

Däremot innebär förbundets yrkande om att ett löneavtal med en så kallad stupstock införs samt att själva förhandlingsordningen ändras så att avtalet i vissa delar får en annan utformning.

Ett löneavtal med en stupstock innebär att om man inte på företagsnivå kommer överens om annat så ska förbundet totalt sett hos det förtaget vara garanterad ett visst minimi-utfall. OBS! det innebär ingen garanti om viss minsta lönehöjning för varje individ, utan är en garanti om att förbundet totalt sett ska få minst ett visst garanterat utfall hos det aktuella företaget. Förbundet vill vidare ta bort nuvarande system med så kallade förstärkta lönesamtal och istället införa en ordning att arbetsgivaren ska förhandla lokalt med vår akademikerförening eller med förbundet om chef-medarbetare inte kommer överens.

Arbetstider mm.

Förbundet har tydligt markerat att frågor om arbetsförhållanden för våra medlemmar har väldigt hög prioritet. Vi vill få till regler som innebär en stabilare arbetssituation där man ska ha ett bra schema som innebär att man vet när och var man ska arbeta och som ger en vettig arbetssituation samt gör det möjligt att kombinera arbetsliv med familjeliv och socialt liv i övrigt. Vi har därför flera olika yrkanden som ska främja detta. En väldigt viktig del i det är att utlåning ska vara frivillig! Du hittar förbundets yrkande på vår hemsida – se nedan.

Arbetsgivarsidan vill införa längre begränsningsperioder, dvs. den period då all arbetstid normalt ska läggas ut, både i branschavtalet och i bilagan om alternativ arbetstidsförläggning. Dessutom vill de införa möjlighet att flytta plus- eller minustid till nästkommande begränsningsperiod. 

För oss är det viktigt att se arbetstidsfrågorna i ett helhetsperspektiv. Det är inte säkert att bara genom att reglera någon enskild fråga så uppnås någon förbättring! Vi vill att avtalets regler ska främja en förbättrad arbetssituation och en bättre arbetsmiljö.

Kompetensutveckling

Förbundet vill att nuvarande centrala avtal om kompetensutveckling kompletteras med skrivning om att farmaceuter ska ges möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling inom farmaci och att detta ska schemaläggas i form av så kallad lästid.

Chefsfrågor

 Chefers arbetssituation är väldigt viktig för oss både för våra medlemmar som är chefer och för alla medlemmar som är beroende av ett bra ledarskap.

Förbundet har valt att aktualisera chefers situation och har därför några yrkanden som specifikt tar sikte på den kompensation man får som chef.

Övrigt 

Utöver ovanstående har förbundet ett antal yrkanden. Bland annat om möjligheten att tillämpa måltidsuppehåll och möjlighet att välja övertids- och OB-ersättning i tid.

Du hittar förbundets fullständiga yrkande och även Svensk Handels yrkande här om du loggar in som medlem på vår hemsida www.sverigesfarmaceuter.se

Har du frågor så skicka ett mail till mig!
christer.borg@sverigesfarmaceuter.se

Christer Borg

Förhandlingschef

22 september 2017, 14:02

Saco-S har inlett diskussion med Arbetsgivarverket

Förhandlingskartellen Saco-S, i vilken Sveriges Farmaceuter tillsammans med övriga Saco-förbund...

09 juni 2017, 16:15

Läget i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel

Förbundet har under veckan haft förnyad kontakt med Svensk Handel för att försöka avsluta...

19 maj 2017, 14:00

Läget i förhandlingar om nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under veckan som gått har Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel inte haft några regelrätta...

12 maj 2017, 16:26

Sveriges Farmaceuter har ännu inte slutit avtal för apoteksanställda med Svensk Handel

Trots förnyade förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Farmaceuter och Svensk...

05 maj 2017, 15:00

Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel fortfarande inte överens

Nytt kollektivavtal för apoteksanställda Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Sverig...