Om det saknas kollektivavtal

När du söker arbete bör du ta reda på om det finns kollektivavtal och vilket avtal som gäller dig. Saknas kollektivavtal behöver du själv förhandla motsvarande villkor i ditt anställningsavtal.

Som medlem kan du ta del av vår checklista för anställningsavtal där det framgår vad du bör reglera i anställningsavtalet. Här hittar du checklistan

Kontakta gärna vår medlemsrådgivning om du behöver stöd