Kollektivavtal kommuner, regioner och kommunala företag

På den här sidan har vi samlat kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och Sveriges Kommuner och Regioner, samt Arbetsgivarförbundet Sobona. AkademikerAlliansen sluter avtalen med Sveriges Kommuner och Regioner SKR samt Arbetsgivarförbundet Sobona. AkademikerAlliansen företräder Sveriges Farmaceuter och ytterligare ett antal akademikerförbund vid förhandlingar om centrala kollektivavtal.

Så här hittar du bland avtalen

Allmänna anställningsvillkoren. Avtal om allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission, uppsägning med mera. Under allmänna anställningsvillkor hittar du även ett antal avtal som ligger som bilagor allmänna villkorsavtalet.

Löneavtal. Hur löneprocessen ska gå till, när lönehöjning sker.

Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet.

Avtalsinformation. Aktuell information och nyheter som rör avtalen.

Du behöver vara inloggad för att se avtalen.