Kollektivavtal industri

Här har vi samlat avtal som gäller för dig som är medlem och anställd inom läkemedelsindustrin. På industrins område är det Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna som sluter avtal med Innovations- och kemiarbetsgivarna IKEM. Sveriges Farmaceuter har ingen egen partsställning på industriavtalet utan är part i avtal då Sveriges Farmaceuter har medlemmar anställda på företaget.

Så här hittar du bland avtalen

Avtalsinformation. Aktuell information och nyheter som rör avtalen.

Allmänna anställningsvillkoren. Avtal om allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission, uppsägning med mera. Under allmänna anställningsvillkor hittar du även ett antal avtal som ligger som bilagor allmänna villkorsavtalet.

Bilagorna 2, 5 och 6 är överenskommelser och tillämpningsföreskrifter om arbetstidsförkortning, nationaldagen och livsarbetstidmodellen.

Löneavtal. Hur löneprocessen ska gå till, när lönehöjning sker.

Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet.

Du behöver vara inloggad för att se kollektivavtalen.