Almega

På den här sidan har vi samlat kollektivavtal med Almega Tjänsteförbundens avtal Apoteksföretagen. Avtalen omfattar medlemmar som arbetar på Apotea, ApoEx, APL m.fl. Kontakta gärna förbundets medlemsrådgivning om du vill få uppgifter om vilket kollektivavtal som gäller för dig.

Så här hittar du bland avtalen


Avtalsinformation. Aktuell information och nyheter som rör avtalen.

Allmänna anställningsvillkoren. Avtal om allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, ledighet, permission, uppsägning med mera. Under allmänna anställningsvillkor hittar du även ett antal avtal som ligger som bilagor allmänna villkorsavtalet.

Löneavtal. Hur löneprocessen ska gå till, när lönehöjning sker.

Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet.

Du behöver vara inloggad för att se avtalen.