Frågor och svar om kollektivavtal

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare, och en arbetstagarorganisation, ett fackförbund. I kollektivavtalet finns de anställningsvillkor som gäller för de anställda på en arbetsplats. Det reglerar också förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen.

Hur vet man om arbetsplatsen har kollektivavtal?

Det enklaste sättet är att fråga din arbetsgivare om det finns ett avtal, annars kan du höra av dig till oss och fråga. 

Kontakta oss här

Vad regleras i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett, vanligtvis komplett, regelverk för anställningsvillkoren. Sådant som i många andra länder regleras i lag, finns i stället i Sverige i kollektivavtalen.

Ett exempel på detta är rätten till övertidsersättning. Det finns ingen lag som reglerar den anställdes rätt till kompensation i form av lön och/eller ledighet då man jobbar över. Detta regleras i stället i kollektivavtalet. Andra villkor som ofta regleras i ett kollektivavtal är formerna för anställning, semester, ledighet, sjukdom, uppsägning med mera.

Vilka är fördelarna med ett kollektivavtal?

För dig som anställd finns det många fördelar med ett kollektivavtal på din arbetsplats. Exempelvis innebär kollektivavtalet:

- En grundtrygghet i livets alla skeden, inklusive efterlevandeskydd som tryggar familjens ekonomi.

- Möjlighet att anpassa försäkringsskyddet till sina egna behov.

- Tjänstepension med lägre avgifter än vad som går att teckna individuellt.

- Ekonomisk trygghet och personligt stöd vid arbetslöshet.

- Högre sjuklön, särskilt vid långvarig sjukdom.

- Arbetsskadeförsäkring som ger upp till 100 procent av lönen

Vad är mitt kollektivavtal värt?

Att arbeta på en arbetsplats som har kollektivavtal, kan göra stor skillnad i din plånbok i olika skeden av ditt liv. 

På den här sidan kan du räkna ut kollektivavtalets värde för dig

Kan jag som arbetstagare teckna ett kollektivavtal?

Nej, enskilda arbetstagare kan inte ingå ett kollektivavtal utan måste företrädas av sin fackliga organisation. Däremot blir medlemmarna i fackförbundet automatiskt bundna av reglerna i kollektivavtalet. Det betyder också att en arbetsgivare och en anställd inte kan avtala om något förhållande som står i strid med kollektivavtalet.

Vad gäller om min arbetsplats saknar kollektivavtal?

När du blir erbjuden ett arbete är det viktigt att du tar reda på om företaget har kollektivavtal. Om företaget saknar kollektivavtal bör du se till att du i det individuella anställningsavtalet får in bestämmelser som så mycket som möjligt överensstämmer med ett kollektivavtal. Kontakta gärna vår medlemsrådgivning om du behöver stöd.