Sammanfattning industriavtalsförhandlingarna innan ajournering

Den 1 mars 2020 gick de så kallade Opartiska ordföranden (Opo) in i industriförhandlingarna. Enligt den förhandlingsordning som finns för Industriavtalet så kallas opartiska ordföranden in en månad innan avtalen löper ut för att säkerställa att parterna sköter förhandlingarna enligt plan. De opartiska ordförandena består vanligtvis av två personer, en tidigare verksam representant för arbetsgivarna och en motsvarighet för arbetstagarna.

Den 9 mars lämnade de opartiska ordföranden en översiktlig skiss på avtalskonstruktion till fackförbunden inom industrin. Utgångspunkten för fackförbunden inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett treårigt avtal. 

Den 10 mars överlämnade fackförbunden inom industrin sitt svar på den översiktliga skissen på avtalskonstruktion. Fackförbunden inom industrin är beredda att förhandla vidare om nya avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.