Apoteksavtalen

Sveriges Farmaceuter är det fackförbund i Sverige med flest anslutna apoteksanställda farmaceuter. Det gör att vi för apoteksavtalen har egen partsställning och en egen förhandlingsdelegation i förhandlingarna med arbetsgivarna. Här kan du läsa mer om förhandlingsdelegationen 

Där Sveriges Farmaceuter har egen partsställning, är det förbundsstyrelsen som utser förhandlingsdelegationen. Förbundsstyrelsen fattar dessutom det slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

Avtalsrörelsen har skjutits fram – avtalen har förlängts

På grund av corona-pandemin har arbetsmarknadens parter bestämt att ta paus i avtalsförhandlingarna och flyttat fram avtalens giltighet till hösten, läs mer om det här och här. Nuvarande kollektivavtal förlängs i 7 månader till den 30 november 2020.

När förhandlingarna återupptas senast den 1 oktober 2020 fortsätter parterna förhandla där de var innan ajournering. De avtalsyrkanden som har ställts kvarstår.

Tidslinje apoteksavtalen avtalsrörelsen

Tidslinje för apoteksavtalen hösten 2020

1 oktober – Senaste dag då förhandlingarna återupptas

30 november – Apoteksavtalen löper ut

1 december – Nya avtal ska gälla för apoteksavtalen med Svensk Handel respektive Almega Tjänsteförbunden.

December – maj implementeringsfas
När ett nytt kollektivavtal har undertecknats av båda parter, inleds implementeringsfasen. Under denna fas, tar det lokala förhandlingsarbetet vid och nya lokala avtal tecknas/anpassas.

Normal tidslinje för apoteksavtalen

Augusti - oktober: Insamlingsfas
Under insamlingsfasen beslutas vilka frågor som ska drivas i avtalsrörelsen 2020, detta kallas för inriktningsbesut. Inriktningsbeslutet baseras på input som inkommit från förbundets lokala akademikerföreningar, sektionsstyrelsen och medlemmar.

Här kan du läsa inriktningsbeslutet

November- januari: Formuleringsfas
Under formuleringsfasen pågår diskussioner och formulering av krav inom förhandlingsdelegationen. Detta resulterar i de formella krav som förbundet sedan lämnar till arbetsgivarparterna.

31 januari: Befintliga avtal sägs upp

Februari - april: Förhandlingsfas
I februari sker en kravväxling och parterna lämnar över sina avtalskrav. Därefter inleds förhandlingsfasen. I förhandlingsfasen prioriterar förhandlingsdelegationen mellan olika frågor och detta resulterar i ett avtalsförslag som parterna tar ställning till.

30 april Avtalen löper ut.

1 maj: Nya avtal ska vara klara. Om parterna inte har kommit överens om ett nytt avtal, förlängs avtalsperioden med 7 dagar

Maj - augusti: Implementeringsfas
När ett nytt kollektivavtal har undertecknats av båda parter, inleds implementeringsfasen. Under denna fas, tar det lokala förhandlingsarbetet vid och nya lokala avtal tecknas/anpassas.