Avtalsrörelse - så fungerar den

En avtalsrörelse innebär att kollektivavtalen, som till stor del styr dina anställningsvillkor, ska omförhandlas mellan fackförbund och arbetsgivare. Här kan du läsa mer om hur Sveriges Farmaceuter arbetar med avtalsrörelser.

Hur påverkar Sveriges Farmaceuter kollektivavtalen?

Sveriges Farmaceuters medlemmar finns inom 4 olika avtalsområden: industri, apotek, stat samt kommuner och regioner. Möjligheten för förbundet att påverka de olika avtalen, varierar beroende på vår relativa medlemskårsstorlek.

För industriavtalen har vi ingen egen partsställning, här är det fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna som förhandlar med arbetsgivarna och vi förmedlar våra avtalsfrågor genom dem. För apoteksavtalen, är vi avtalsbärande part med egen partsställning i förhandlingarna med arbetsgivarna. För stat samt kommuner och regioner är Sveriges Farmaceuter representerade i förbundsgemensamma förhandlingsdelegationer; Saco-S för stat och Akademikeralliansen för kommuner/regioner.


Läs mer om respektive avtalsområde:

➠ Industriavtalen

➠ Apoteksavtalen


➠ Avtalen inom kommuner och regioner

➠ Avtalen inom staten

 

Viktiga begrepp

Partsställning: De företrädare som förhandlar om kollektivavtal har
så kallad partsställning.

Märket: Först ut i avtalsrörelsen är alltid den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn. Det som parterna enas om för industrisektorn utgör en norm, ”märket” för avtalsförhandlingarna inom övriga branscher, och därigenom hela den svenska arbetsmarknaden. Märket innefattar i huvudsak den procentuella löneökning som industrin förhandlar fram i sina kollektivavtal, men kan även inkludera villkorsfrågor och hur många år avtalen ska gälla.