Industriavtalen

För industriavtalen har vi ingen egen partsställning, här är det de Saco-anslutna fackförbunden med flest medlemmar inom avtalsområdet, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna som förhandlar med arbetsgivarna. Sveriges Farmaceuter förmedlar våra avtalsfrågor genom dem.

Tidslinje avtalsrörelsen industriavtalen

Avtalsrörelsen 2023

Höst 2022
Viktiga ekonomiska rapporter släpps. I rapporterna ger olika parter, både oberoende ekonomer som avtalsrörelsens parter, sin syn på de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen.

Parterna inom industrin presenterar avtalsplattformen. Avtalsplattformen utgör det inriktningsbeslut facken har enats om inför avtalsrörelsen och klargör vilka frågor som ska drivas.

Före jul: arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan gör en kravväxling och lämnar över sina avtalskrav.

Vinter/Vår 2023
Januari till mars: förhandlingar pågår

1 mars: opartiska ordförande inkluderas i förhandlingarna. Detta är reglerat i industriavtalen och syftar till att upprätthålla arbetsfred och för att säkerställa att parterna kan enas.

31 mars: industriavtalen löper ut. 1 april ska nya avtal gälla = märket sätts