Apoteksavtalen

Sveriges Farmaceuter är det fackförbund i Sverige med flest anslutna apoteksanställda farmaceuter. Det gör att vi för apoteksavtalen har egen partsställning och en egen förhandlingsdelegation i förhandlingarna med arbetsgivarna. Här kan du läsa mer om förhandlingsdelegationen 

Där Sveriges Farmaceuter har egen partsställning, är det förbundsstyrelsen som utser förhandlingsdelegationen. Förbundsstyrelsen fattar dessutom det slutgiltiga beslutet om avtalen ska antas eller förkastas.

Läs ditt kollektivavtal - och resultatet av avtalsrörelsen 2020 - här

Tidslinje avtalrörelsen apoteksavtalen 

Augusti - oktober: Insamlingsfas
Under insamlingsfasen beslutas vilka frågor som ska drivas i avtalsrörelsen 2023, detta kallas för inriktningsbesut. Inriktningsbeslutet baseras på input som inkommit från förbundets lokala akademikerföreningar, sektionsstyrelsen och medlemmar.

November- januari: Formuleringsfas
Under formuleringsfasen pågår diskussioner och formulering av krav inom förhandlingsdelegationen. Detta resulterar i de formella krav som förbundet sedan lämnar till arbetsgivarparterna.

31 januari: Befintliga avtal sägs upp

Februari - april: Förhandlingsfas
I februari sker en kravväxling och parterna lämnar över sina avtalskrav. Därefter inleds förhandlingsfasen. I förhandlingsfasen prioriterar förhandlingsdelegationen mellan olika frågor och detta resulterar i ett avtalsförslag som parterna tar ställning till.

30 april Avtalen löper ut.

1 maj: Nya avtal ska vara klara. Om parterna inte har kommit överens om ett nytt avtal, förlängs avtalsperioden med 7 dagar

Maj - augusti: Implementeringsfas
När ett nytt kollektivavtal har undertecknats av båda parter, inleds implementeringsfasen. Under denna fas, tar det lokala förhandlingsarbetet vid och nya lokala avtal tecknas/anpassas.