07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter har nu tecknat nytt kollektivavtal med Almega

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Almega pågått för att teckna nytt kollektivavtal inom apotek, något som omfattar cirka 500 av förbundets medlemmar. Nu är avtalet tecknat och följer industrisektorns märke.

Avtalsförhandlingar med Almega Tjänsteförbunden hann precis börja när de på grund av rådande pandemi fick avbrytas i slutet av mars och avtalet förlängdes med sju månader. Förhandlingarna återupptogs i oktober med sikte att ha nytt avtal på plats 1 december 2020. Efter att Sveriges Farmaceuter överlämnat förbundets yrkanden har sammansättningen av motpartens medlemsföretag ändrats, något som kom att påverka utfallet i förhandlingarna.

Sveriges Farmaceuters avtalsyrkanden innefattade tre huvudområden;

  • lön
  • trygghet i arbetslivet genom kompetensutveckling och pension
  • ett hållbart arbetsliv genom arbetsmiljö och arbetstid.

-          Löneökningar och flexpension är några av våra viktigaste framgångar i förhandlingarna, något som inte var helt självklart inledningsvis, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter. 

Parterna har bland annat enats om ett totalt avtalsvärde om 5,4 procent under de kommande 29 månaderna. Avtalet innehåller löneökningar om 4,7 procent och en ökad avsättning till flexpension om 0,3 % från och med 1 december 2020 och 0,4 % från och med 1 maj 2022. I enlighet med det märke som sattes för industrisektorn, och som gäller för majoriteten av Sveriges arbetsmarknad, blir inte lönerevisionen retroaktiv från maj 2020, utan gäller från och med den 1 december 2020.

-          I förhandlingarna har vi fått igenom något för alla medlemsgrupper. Exempelvis har pensionärer tryggats genom sjuklön från och med dag 15 om man inte kommer överens om något annat. Dessutom ska långtidssjukskrivna och föräldralediga få individuella kompetensutvecklingsplaner i samband med att arbetstagaren återgår i tjänst, säger Martina Perzanowska.

Även arbetsmiljöfrågan var viktig i förhandlingarna.

-          Det är glädjande att vi kommit överens med arbetsgivarna om att partsgemensamma arbetsgrupper ska tillsättas som bland annat syftar till att öka kunskaper och tillämpningar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatserna, säger Martina Perzanowska.

Det nya avtalet gäller i 29 månader, träder i kraft 1 december och gäller till och med den sista april 2023.

Du som är medlem i förbundet och omfattas av avtalet har fått en mer detaljerad beskrivning av förändringarna i avtalet skickat till den mejl du har registrerat hos förbundet, avtalet finns tillgängligt bakom inloggning här. 

Presskontakt: Nathalie Ahnemark Levin, nathalie.ahnemark@sverigesfarmaceuter.se, 070-939 99 11

11 december 2020, 14:32

Avtalsnytt samt frågor och svar om apoteksavtalen

Måndagen den 7 december stod det klart att nya kollektivavtal ska gälla för apoteksanställda...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter har nu tecknat nytt kollektivavtal med Almega

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Almega pågått för att...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter tecknar nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Svensk Handel pågått fö...

01 december 2020, 15:18

Nya avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket tecknade

För kollektivavtalen inom staten är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam...

01 december 2020, 11:13

Apoteksavtalen - förhandlingarna fortsätter

Kollektivavtalen inom apotekssektorn som omfattar cirka 3200 av förbundets medlemmar har löpt ut....