01 december 2020, 15:18

Nya avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket tecknade

För kollektivavtalen inom staten är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam förhandlingsdelegation genom Saco-S*. Under gårdagen avslutades avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och motparten Arbetsgivarverket. De nya avtalen innebär bland annat ett gemensamt arbete för anpassningar i pensionsavtalet och att gemensamt ta ansvar för förändringar inom LAS.

Förändringar i det nya avtalet är bland annat att omställningsavtalet utökas och ett partsgemensamt arbete med löneavtalet.

- Framförallt är vi nöjda med att vi lyckades avstyra en utökad semesterperiod, säger Anna Sten, ordförande för Saco-S i en presskommentar på Saco-S hemsida.

Saco-S kunde i förhandlingarna avvisa yrkanden så att balans mellan parterna vid förhandling om lokalt arbetstidsavtal består och att arbetsgivaren tydligt informerar om villkoren inför en anställning.

- Det känns också bra att vi parterna tillsammans ska se över hur de enskilda överenskommelserna kan bli flera och att arbetet med utveckling av det digitala arbetssättet kommer att fortsätta, säger Anna Steen i en presskommentar på Saco-S hemsida.

Några punkter kring de nya avtalen:

  • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet.
  • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet.
  • Att efter Saco-S egen utvärdering av löneavtalet inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
  • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden: centrala parters stöd till lokal lönebildning och till samverkan på lokal nivå, arbetsmiljö ur ett partsperspektiv - vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö- , samt hållbart arbetsliv

Läs hela pressmeddelandet här

 

Om Saco-S

*Saco-S är en sammanslutning av 19 Saco-förbund för förhandlingssamverkan inom statlig verksamhet och statligt anställda akademiker. Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Det som står i de centrala avtalen ger en ram för vad som ska gälla i all statlig verksamhet. 

 

11 december 2020, 14:32

Avtalsnytt samt frågor och svar om apoteksavtalen

Måndagen den 7 december stod det klart att nya kollektivavtal ska gälla för apoteksanställda...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter har nu tecknat nytt kollektivavtal med Almega

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Almega pågått för att...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter tecknar nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Svensk Handel pågått fö...

01 december 2020, 15:18

Nya avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket tecknade

För kollektivavtalen inom staten är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam...

01 december 2020, 11:13

Apoteksavtalen - förhandlingarna fortsätter

Kollektivavtalen inom apotekssektorn som omfattar cirka 3200 av förbundets medlemmar har löpt ut....