08 november 2019, 14:43

Inriktningsbeslut för avtalsrörelsen 2020

Den 17 oktober fastställde förbundsstyrelsen inriktningsbeslutet för avtalsrörelsen 2020.  

Lön – bra jobb ska löna sig

 • Reallöneutveckling genom centrala avtal.

 • En tryggad individuell löneutveckling.

 • Lönerevisioner med sakliga kriterier för lönesättning och löneökningar som stödjer individens och verksamhetens utveckling.

 • För individen är kompetensutveckling både en möjlighet att bibehålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till karriär och löneutveckling. Genom ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete utvecklas och säkerställs förutsättningarna för detta.

 • Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensionssystemet.

Trygghet i arbetslivet – kompetensutveckling och pension

 • För individen är kompetensutveckling både en möjlighet att bibehålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till karriär och löneutveckling. Genom ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete utvecklas och säkerställs förutsättningarna för detta.

 • Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensionssystemet.

 

Ett hållbart arbetsliv – arbetsmiljö och arbetstid

 • Bättre arbetsmiljö, balans i livet och rätt till återhämtning.
  Villkoren i arbetslivet ska vara goda och ge en rimlig fördelning mellan arbete, vila och rekreation och befrämja en god hälsa. 
 • Individens möjlighet till flexibilitet ska inte medföra en utökning av arbetstiden. Att ständigt vara tillgänglig och flexibel riskerar att leda till stress och skapa en ohållbar arbetssituation.

 

 

11 december 2020, 14:32

Avtalsnytt samt frågor och svar om apoteksavtalen

Måndagen den 7 december stod det klart att nya kollektivavtal ska gälla för apoteksanställda...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter har nu tecknat nytt kollektivavtal med Almega

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Almega pågått för att...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter tecknar nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Svensk Handel pågått fö...

01 december 2020, 15:18

Nya avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket tecknade

För kollektivavtalen inom staten är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam...

01 december 2020, 11:13

Apoteksavtalen - förhandlingarna fortsätter

Kollektivavtalen inom apotekssektorn som omfattar cirka 3200 av förbundets medlemmar har löpt ut....