17 april 2020, 10:22

Avtalsrörelsen för anställda inom kommuner och regioner skjuts fram

Med anledning av Coronakrisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som skulle ha löpt ut under mars månad. Därmed pausas avtalsförhandlingarna även för Akademikeralliansen och anställda inom kommuner och regioner.  

För kollektivavtalen inom kommuner och regioner är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam förhandlingsdelegation genom Akademikeralliansen, en sammanslutning av 17 Saco-förbund för kommuner, regioner och kommunala företag.

På Akademikeralliansens hemsida kan du läsa mer

11 december 2020, 14:32

Avtalsnytt samt frågor och svar om apoteksavtalen

Måndagen den 7 december stod det klart att nya kollektivavtal ska gälla för apoteksanställda...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter har nu tecknat nytt kollektivavtal med Almega

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Almega pågått för att...

07 december 2020, 13:00

Sveriges Farmaceuter tecknar nytt kollektivavtal med Svensk Handel

Under de gångna veckorna har förbundets avtalsförhandlingar med motparten Svensk Handel pågått fö...

01 december 2020, 15:18

Nya avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket tecknade

För kollektivavtalen inom staten är Sveriges Farmaceuter representerade i en förbundsgemensam...

01 december 2020, 11:13

Apoteksavtalen - förhandlingarna fortsätter

Kollektivavtalen inom apotekssektorn som omfattar cirka 3200 av förbundets medlemmar har löpt ut....