Om avtalsrörelsen 2020

Sveriges Farmaceuters medlemmar finns inom 4 olika avtalsområden: industri, apotek, stat samt kommuner och regioner. Möjligheten för förbundet att påverka de olika avtalen, varierar beroende på vår relativa medlemskårsstorlek.

Läs mer om respektive avtalsområde:
➠ Industriavtalen

➠ Apoteksavtalen

➠ Avtalen inom kommuner och regioner

➠ Avtalen inom staten

I oktober fastställde Sveriges farmaceuters förbundsstyrelse förbundets inriktningsbeslut, det vill säga de frågor som förbundet ska driva för avtalsrörelsen 2020. 

Läs om Sveriges Farmaceuters inriktningsbeslut här

Läs Sveriges Farmaceuters informationsbroschyr om avtalsrörelsen här


Viktiga begrepp

Partsställning: De företrädare som förhandlar om kollektivavtal har
så kallad partsställning.

Förhandlingsdelegation: Fackliga företrädare som utgör en referensgrupp under avtalsförhandlingarna. I deras uppdrag ingår att ta ställning till arbetsgivarnas bud och lämna en rekommendation till respektive avtalsområdes högsta beslutande organ som fattar det slutgiltiga beslutet om avtalet ska antas eller förkastas.

Märket: Först ut i avtalsrörelsen är alltid den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn. Det som parterna enas om för industrisektorn utgör en norm, ”märket” för avtalsförhandlingarna inom övriga branscher, och därigenom hela den svenska arbetsmarknaden. Märket innefattar i huvudsak den procentuella löneökning som industrin förhandlar fram i sina kollektivavtal, men kan även inkludera villkorsfrågor och hur många år avtalen ska gälla.