28 februari 2020, 14:28

Förbundets yrkanden till Svensk Handel och Almega, en sammanfattning

Idag lämnades förbundens yrkanden över till Svensk Handel. Nedan följer en sammanfattning av våra yrkanden till Almega och Svensk Handel.

Sveriges Farmaceuters yrkanden utgår från inriktningsbeslutet. Det inkluderar en god reallöneutveckling för våra medlemmar, att arbetsgivaren inte tummar på medarbetarnas kompetensutveckling och att man värnar en god och sund arbetsmiljö.

Lön – bra jobb ska löna sig.

→ En god reallöneutveckling för våra medlemmar

Det innebär bland annat följande:

  • Bättre och tydligare skrivningar i de centrala löneavtalen (för att förtydliga och förstärka bland annat lönekriterier).
  • Löneökningar till föräldralediga och sjukskrivna ska utan fördröjning ingå i löneprocessen.
  • I löneavtalet ska det finnas hänvisning till de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna (gäller Almega).
  • Löneavtalet ska kompletteras med partsgemensamma tillämpningsanvisningar (gäller Svensk Handel).

Trygghet i arbetslivet – kompetensutveckling och pension

→ Arbetsgivarna ska inte tumma på medarbetarnas kompetensutveckling
Även om farmaceuterna har en gedigen utbildning så går utvecklingen på området snabbt och ställer stora krav på kompetensutveckling inom farmaci. Exempelvis bör regelbunden lästid vara schemalagd.

→ Möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder
En fortsatt avsättning till system för flexpension/deltidspension ska göras enligt den överenskommelse som tidigare tecknats.

Ett hållbart arbetsliv – arbetsmiljö och arbetstid

→ En god och sund arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv och balans mellan arbete och fritid

Det innebär bland annat följande:

  • Sveriges Farmaceuter lyfter särskilt frågan om hur den alternativa arbetstidsbilagan ska tillämpas
  • Partsgemensamt vill förbundet ta fram tillämpningsanvisningar gällande frågan om huvudarbetsplats och tillfällig utlåning.
  • Att ha möjlighet till 4 veckors sammanhängande semester under juni-augusti

Förhandlingar med Almega och Svensk Handel kommer att pågå till och med april, eller då avtalen undertecknats av parterna. 

17 september 2020, 10:20

Avtalsrörelsen återupptas med industrisektorn i täten

I mars ajournerades förhandlingarna inom industrin, något som kom att påverka hela avtalsrörelsen...

17 april 2020, 10:22

Avtalsrörelsen för anställda inom kommuner och regioner skjuts fram

Med anledning av Coronakrisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som skulle ...

15 april 2020, 14:59

Sveriges Farmaceuter och Almega beslutar att skjuta upp avtalsrörelsen

Under de gångna veckorna har Sveriges Farmaceuter kommunicerat att avtalsrörelsen skjuts upp inom...

27 mars 2020, 15:01

Avtalsrörelsen för apoteksavtalen skjuts fram

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige, är många företag och branscher under stor press...

23 mars 2020, 10:15

Industrins avtalsförhandlingar skjuts fram

Under årets första månader har avtalsförhandlingar mellan Facken inom industrin , och IKEM ,...