15 april 2020, 14:59

Sveriges Farmaceuter och Almega beslutar att skjuta upp avtalsrörelsen

Under de gångna veckorna har Sveriges Farmaceuter kommunicerat att avtalsrörelsen skjuts upp inom flera avtalsområden till följd av coronavirusets spridning i Sverige. Många företag är under stor press. Sveriges Farmaceuter har därför tillsammans med Almega (Tjänsteförbunden bransch apotek) beslutat att skjuta fram även dessa avtalsförhandlingar. Det omfattar bland annat medlemmar som arbetar på Apotea, Apoex, APL, inom Apoteksgruppen, på Apotekstjänst m.fl.

Nuvarande kollektivavtal om löner och allmänna villkor, får förlängd giltighetstid med 7 månader, från och med den 1 maj, till och med den 30 november, avtalsförhandlingarna återupptas så snart parterna bedömer att förutsättningar finns.

Sveriges Farmaceuter anser att det i rådande läge inte hade varit möjligt att ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos medlemmarna. Förbundet och Almega anser att man genom att tillfälligt pausa förhandlingarna, tar ansvar för att stötta branschen och hela samhället i en svår tid.

En av konsekvenserna av att kollektivavtalens giltighetstid förlängs, är att även de lönerevisioner som skulle ha skett under våren påverkas och pausas till hösten 2020.

De avtalsyrkanden som förbundet har ställt om en god reallöneutveckling för medlemmar, trygghet i arbetslivet samt ett hållbart arbetsliv kvarstår. Apoteksdelegationen och förhandlingschef Martina Perzanowska ser fram mot fortsatta förhandlingar för bättre villkor för farmaceuter till hösten.  

17 september 2020, 10:20

Avtalsrörelsen återupptas med industrisektorn i täten

I mars ajournerades förhandlingarna inom industrin, något som kom att påverka hela avtalsrörelsen...

17 april 2020, 10:22

Avtalsrörelsen för anställda inom kommuner och regioner skjuts fram

Med anledning av Coronakrisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som skulle ...

15 april 2020, 14:59

Sveriges Farmaceuter och Almega beslutar att skjuta upp avtalsrörelsen

Under de gångna veckorna har Sveriges Farmaceuter kommunicerat att avtalsrörelsen skjuts upp inom...

27 mars 2020, 15:01

Avtalsrörelsen för apoteksavtalen skjuts fram

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige, är många företag och branscher under stor press...

23 mars 2020, 10:15

Industrins avtalsförhandlingar skjuts fram

Under årets första månader har avtalsförhandlingar mellan Facken inom industrin , och IKEM ,...